www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Radio Free Linux
Martijn Hazelzet on Tue, 5 Mar 2002 13:07:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Radio Free Linux


Ze zijn afgelopen maand begonnen en het duurt nog zo'n 500
dagen; <a href=http://radioqualia.va.com.au/freeradiolinux/>Radio Free
Linux</a> zendt de code (4,141,432 miljoen regels) van het Linux OS in zijn
geheel uit, dwz de code wordt door een electronische stem voorgelezen.

Voor de echte opensource liefhebbers ;)

martijn hazelzet / org.net bv     http://www.security.nl
the hague / the netherlands       http://www.orgnet.nl
mobile +31 (0) 65 465 0007       http://62.177.158.210

            pgp id: 0x31D6FE75

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).