www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 11 SEPTEMBER LAAT OOK BUITENLANDSE INVESTERINGEN NIET ONBER
H S on Tue, 5 Mar 2002 20:21:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 11 SEPTEMBER LAAT OOK BUITENLANDSE INVESTERINGEN NIET ONBEROERD


De buitenlandse investeringsprojecten in Nederland die in 2001 zijn aangekondigd, zullen goed zijn voor de creatie van zo'n 3.500 arbeidsplaatsen. Met de 86 aangetrokken projecten is een totaal investeringsbedrag van bijna 575 miljoen euro gemoeid. Dit maakte de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer G. Ybema, vandaag bekend.

De cijfers hebben betrekking op investeringsprojecten die via het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, naar ons land zullen komen. Het CBIN richt zich primair op nieuwe vestigingen en uitbreidingsinvesteringen waarvoor Nederland in concurrentie is met de landen om ons heen. Bij de acquisitie van buitenlandse investeringsprojecten werkt het CBIN nauw samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Nederland Distributieland, provincies en lokale overheden.

Het resultaat van het afgelopen jaar blijft - afgezien van het gerealiseerde investeringsbedrag - duidelijk achter bij dat van voorgaande jaren. De dramatische gebeurtenissen van 11 september jl. zijn hier in belangrijke mate debet aan. Deze leidden tot verdieping van de reeds optredende economische groeivertraging en tot een grote terughoudendheid van buitenlandse bedrijven bij het realiseren van hun investeringsplannen. In het licht van deze ontwikkelingen stemt het acquisitieresultaat over 2001, ondanks de terugloop, tot tevredenheid.

Amerikaanse ondernemingen waren net als in voorgaande jaren goed voor het merendeel van de aangetrokken investeringen. Van de projecten waren er 55 afkomstig uit Noord-Amerika, 24 uit AziŽ en 7 uit Europese landen.

Opvallend is de sterke stijging van het aantal productie- en assemblageprojecten dat in ons land werd ondergebracht. De 12 in het afgelopen jaar gerealiseerde projecten van dit type betekenen een verdrievoudiging ten opzichte van 2000. Ze zijn goed voor ruim 700 arbeidsplaatsen en een investeringsbedrag van ruim 390 miljoen euro. Daarnaast deed Nederland het weer bijzonder goed als vestigingslocatie voor Europese hoofdkantoren (22 projecten) en Europese distributiecentra (28 projecten). Het CBIN mocht het afgelopen jaar ook weer de komst van 2 nieuwe R&D-vestigingen naar ons land begroeten.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn vooralsnog niet erg gunstig. Het aantal projecten in de pijplijn blijft achter bij voorgaande jaren. Ook is het de vraag wanneer het economisch herstel in belangrijke wervingsgebieden als de VS en Zuidoost-AziŽ zich aandient. En dan is er nog het Nederlandse vestigingsklimaat dat de nodige aandacht behoeft. Knelpunten op het vlak van arbeid, ruimte voor bedrijvigheid, fiscaliteit en regelgeving vragen om een snelle en adequate aanpak teneinde op zijn minst in de pas te kunnen blijven lopen met onze Europese concurrenten. Zo geeft op het vlak van regelgeving het bedrijfsleven de laatste tijd het signaal af, dat Nederland, bijvoorbeeld waar het de implementatie van Europese milieuregels aangaat, een stringentere koers vaart dan de landen om ons heen. Het gevaar dreigt dat ons land zich hiermee uit de Europese vestigingsmarkt prijst.  

Voor meer informatie:
www.nfia.nl
 
Nummer: 30
Datum: 05-03-2002

[
http://www.ez.nl/homepages/default.asp?pagina=persbericht&iMessage=30 ]