www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht DeNieuwe Omroep (fwd)
Rob Van Kranenburg on Sat, 9 Mar 2002 00:47:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht DeNieuwe Omroep (fwd)Van Loes de Vos <loes {AT} denieuweomroep.nl>

Persbericht.

t.a.v. redactie binnenland/rtv.

Rotterdam, 8 maart 2002.

De Amsterdamse bestuursrechter heeft gisteren het beroep verworpen dat
DeNieuwe Omroep heeft ingesteld tegen de beslissing van staatssecretaris
Rick van der Ploeg om DeNieuwe Omroep geen zendtijd te verlenen. De
staatssecretaris negeerde daarmee een positief advies dat een door hemzelf
geïnstalleerde beroepscommissie uitbracht.

In het beroep heeft de bestuursrechter zich niet uitgesproken over de al dan
niet toevoegende waarde van DeNieuwe Omroep binnen het publieke bestel, maar
wettelijk getoetst of de staatssecretaris het recht had het advies van de
beroepscommissie naast zich neer te leggen en of er in de wijze waarop de
staatssecretaris de Mediawet hanteert sprake was van preventieve censuur.

Het college onder voorzitterschap van mr. A.W.P.Letschert oordeelde in beide
gevallen dat aan alle grondwettelijke normen is voldaan en stelt vast dat de
staatssecretaris met zijn beslissing "een oordeel heeft gegeven over een
verwachting ten aanzien van een in de toekomst te leveren bijdrage aan de
verscheidenheid."

De rechtbank wenst m.b.t. de politieke inhoud daarvan geen uitspraak te
doen, maar acht ze niet in strijd met de wet of de principes van
rechtsgelijkheid waar het de toelating van BNN tot het publieke omroepbestel
betreft. De rechtbank geeft aan -maar doet er geen uitspraak over- dat de
vraag gerechtvaardigd is of je beide omroepen wel over één kam moet scheren.

DeNieuwe Omroep bezint zich op de te volgen strategie. Eerst zal een
ledenraadpleging plaatsvinden, dan wordt op advies van de advocaat van de
omroep, prof. mr. E.J. Dommering beroep bij de Raad van State aangetekend.
Er zijn tevens gesprekken gaande om DeNieuwe Omroep anderszins een rol in
(interactieve) televisie te laten spelen. De internetsite van DeNieuwe
Omroep blijft online.

DeNieuwe Omroep telt ruim 80.000 leden en richt zich op berichtgeving rond
de thema's milieu, mensenrechten, mondiale verhoudingen en maatschappelijke
meerwaarde. Daaraan wordt, vindt DeNieuwe Omroep, door de bestaande
omroepverenigingen niet, nauwelijks of onvoldoende aandacht besteed.  "Er
blijft grote behoefte aan een publieke omroep die veel meer betrokken is bij
de nieuwe maatschappelijke bewegingen," zeggen de trekkers van  DeNieuwe
Omroep, Aad van den Heuvel en Walter Etty.

Dat er behoefte is aan ander nieuws, blijkt volgens DeNieuwe Omroep onder
meer uit het succes van de internetsite www.denieuweomroep.nl . Sinds juni
2001 brengt de omroep, onder leiding van de Rotterdamse
multimedia-programmamaakster Anna Visser, videoreportages over
maatschappelijke onderwerpen die goed ontvangen worden. Zo'n 20.000
bezoekers hebben zich geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Visser of Loes de Vos:
010-4767507 of 06-24538198.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).