www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] thermische bom=gifgas wapen
Martin Sjardijn on Mon, 18 Mar 2002 17:42:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] thermische bom=gifgas wapen


de thermische bommen gebruikt in Afghanistan
zijn mijns inziens gifgas wapens: immers de zuurstof wordt
door deze bommen verbrand, zodat het giftige stikstof- 
en koolzuurgas overblijft!

Dat is toch tegen de internationale verdragen? 
Staat Nederland hier achter?

Martin Sjardijn______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).