www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 24: volgend seizoen
Stan van Engelen on Thu, 28 Mar 2002 13:51:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 24: volgend seizoen


== Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW. ==

Omdat er komende maandag, op Tweede Paasdag, geen DNW-uitzending is -u kunt
er dus gerust een lang weekend tussenuit- is dit een goed moment om het nog
steeds groeiend aantal abonnees van onze nieuwsbrief te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot DNW.
Zoals we eerder schreven houdt ons programma op te bestaan. Concreet houdt
dat in dat er nog twee uitzendingen op stapel staan: op 8 april een portret
van een door de crisis zwaar getroffen middenklasse in Buenos Aires,
Argentinië; en op 15 april de allerlaatste DNW.

Los van herhalingen (zo zullen er in de zomer op zondagmiddag een aantal DNW
's worden herhaald); de mogelijkheid uitzendingen nog eens in realvideo op
onze website te bekijken of aan te schaffen via de publieksservice van de
VPRO; en, in het uiterste geval, een reis naar het buitenland (zo zijn er
net twee DNW's verkocht aan de Japanse televisie en zijn we in gesprek over
het uitzenden van een heel pakket DNW's rond globalisering en
ontwikkelingszaken in Oeganda, Tanzania en Kenia), is het binnenkort dus
afgelopen.

Wat kunt u volgend seizoen van ons verwachten?

De VPRO zendt vanaf september in vier grote blokken per week uit. Dat
betekent dat los van programma's als Andere Tijden en Buitenhof, die samen
met andere omroepen worden gemaakt, verreweg de meeste VPRO-programma's
terug te vinden zullen zijn in óf Villa Achterwerk (zondagmorgen), óf in een
"kunst en cultuur"-blok (waarschijnlijk op de late dinsdagavond), óf in een
gevarieerd samengesteld "Villa VPRO"-blok (vrijdagavond), óf in een
informatief blok (zondagavond).

De makers en redacteuren van DNW zwermen uit over de verschillende blokken,
maar u mag ervan uitgaan dat u programma's in de "DNW-traditie" (die
natuurlijk ook weer terug heeft gegrepen op eerdere VPRO-programma's als Het
Gat van Nederland, Diogenes en Laat op de avond na een korte wandeling.) het
meest zult terugvinden in het informatieve blok op zondagavond.

Dat blok zal gevarieerder in benadering en vorm zijn dan DNW, maar het grote
voordeel is natuurlijk wel dat we dan iedere week en op een vast tijdstip
onze 'blik op de wereld' kunnen geven. De komende maanden wordt gewerkt aan
een meer concrete invulling en uiteraard houden we u op de hoogte. We gaan
er op dit moment in ieder geval vanuit dat het informatieve blok, net als
DNW, zijn eigen webredactie zal hebben en dat betekent dat we deze
nieuwsbrief gewoon voort kunnen zetten. Hopelijk wilt u dan abonnee blijven.

Tot spoedig, in de nieuwe wereld,

George Brugmans
eindredacteur

============================
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl ***
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl of plaatsen
in het gastenboek op onze site *** aan- of afmeldingen voor deze
elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).