www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Radikal-zaak na 5 jaar voor de rechter
Sjoera Nas on Fri, 12 Apr 2002 15:06:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Radikal-zaak na 5 jaar voor de rechter


Persbericht XS4ALL
12 april 2002

Radikal-zaak na 5 jaar voor de rechter

XS4ALL is gedagvaard door de Deutsche Bahn voor een kort 
geding op maandagochtend 15 april. De Duitse Spoorwegen eisen 
dat XS4ALL de homepage van een abonnee onmiddellijk blokkeert, 
vanwege twee artikelen uit het radicaal-linkse tijdschrift Radikal, uit
respectievelijk 1997 en 1998. De artikelen staan sinds de 
verschijning ongewijzigd online en bevatten aanwijzingen voor het 
vertragen van de in Duitsland met massaal protest gepaard 
gaande Castor-transporten van kernafval.

XS4ALL ontving op maandag 8 april een sommatie van de 
advocaten van de Deutsche Bahn om het materiaal te verwijderen.
XS4ALL kent al jarenlang een standaardprocedure om klachten 
over onrechtmatig of inbreukmakend materiaal te behandelen. 
Gevraagd om een inhoudelijke onderbouwing waarom het materiaal 
onmiskenbaar onrechtmatig zou zijn, heeft Deutsche Bahn echter 
gisteren een dagvaarding gestuurd. XS4ALL is zeer verbaasd 
over de extreem korte voorbereidingstijd die haar gegund is, zeker 
nu het gewraakte materiaal al vijf, respectievelijk vier jaar 
ongewijzigd online staat.

In 1996 en 1997 is veel publieke ophef ontstaan over de Radikal-
zaak, toen Duitse providers gedwongen werden de bewuste 
homepage ontoegankelijk te maken voor hun abonnees. Tot twee 
keer toe is deze blokkade opgeheven, toen bleek hoe weinig 
effectief deze maatregel was. Nooit hebben Nederlandse of Duitse
autoriteiten XS4ALL bevolen om het materiaal te verwijderen. De 
papieren publicatie is bovendien in Nederland nooit verboden 
geweest.

In de Europese Richtlijn voor E-Commerce van 8 juni 2000 wordt de 
aansprakelijkheid van providers zeer precies gedefinieerd. Deze 
richtlijn had op uiterlijk 17 januari van dit jaar in een Nederlandse 
wet vertaald moeten zijn. Nu die invoeringstermijn is verstreken, 
dient de rechter de huidige wetten conform de Richtlijn uit te leggen.
XS4ALL is van mening dat haar procedure voor omgang met 
klachten ruimschoots voldoet aan deze richtlijn. Bij gebrek aan 
onderbouwing van de onmiskenbare onrechtmatigheid van het 
materiaal is het aan de rechter om te toetsen. Mocht deze, na al 
die tijd, besluiten dat het materiaal onrechtmatig is, dan zal 
XS4ALL niet aarzelen om tot verwijdering over te gaan.

Homepage: http://www.xs4all.nl/~tank/radikal
XS4ALL procedure: http://www.xs4all.nl/overxs4all/auteursrecht/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).