www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
Ronald van Raaij on Fri, 19 Apr 2002 13:53:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag


Ron,


Uitstekend verhaal!

Ik zou er echter nog iets aan toe willen voegen.

mensen (en de media) hebben allerlei belangen, die niet altijd met elkaar te
verenigen zijn.
Zo pogen journalisten vandaag de dag van ieder wissewasje een rel te maken,
omdat er op die manier méér nieuws is, en worden de inspanningen van mensen
om het juist géén rel te laten worden afgeschilderd als 'indekken',
'doofpotten', 'verschuilen', 'vastzitten aan het pluche' en meer van dat
soort kreten. Het maakt het voor de gewone lezer moeilijk onderscheid te
maken tussen wat nu echt een schandaal is en wat niet. En bovendien maakt
dit gedrag van journalisten het voor mensen die verantwoordelijkheid dragen
steeds moeilijker om een risico te nemen, want voor je het weet, staat
breeduit uitgemeten in krantekoppen wat je allemaal (vermeend of echt) fout
hebt gedaan, en schreewt de pers als een stel hyena's om je huid.

Burgers nemen dat windvaan gedrag van de pers over, en zullen inderdaad het
ene moment juichend aachter een idee aanlopen, en een tijd later (als het
allemaal niet zo is gelopen als verwacht), met evenveel enthousiasme precies
het tegenovergestelde beweren.

De mooiste illustratie van dit is natuurlijk het gedrag van het AD (en later
de verzamelde pers, en de nederlandse bevolking)  in het 'schandaal' rondom
Bram Peper.

Dus, naast de door jou aangekaarte persoonlijke hypocrisie, die ieder mens
natuurlijk toch een beetje eigen is, is het toch wel zo, dat je voor het
grootste gedeelte afhankelijk bent van de media voor je informatie. De vraag
die dan overblijft, is hoe je als 'gebruiker' zoveel invloed krijgt, dat je
de media kan afrekenen op het creeren van 'nieuws zonder inhoud'.

Ronald


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]On Behalf Of Ron Peperkamp
> Sent: vrijdag 19 april 2002 2:18
> To: WWW-nettime
> Subject: RE: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
>
>
> Menno,
>
> Zoals gezegd hoort een democratie een samenspel van elkaar controlerende
> machten te zijn. Geen macht zonder verantwoordelijkheid en geen
> verantwoordelijkheid zonder verplichtingen: dát is het allesomvattende
> principe van democratie. Helaas moet ik constateren dat het
> publiek, nu het
> op hún verantwoordelijkheid aankomt, zich wel heel snel uit de
> voeten maakt.
> En hoe kan een volk, dat zich van iedere verantwoordelijkheid
> vrijpleit, dat
> geen wroeging over een verkeerde keuze wil doormaken, dat niets van de
> geschiedenis wil leren, dat zijn eigen rol negeert en er slechts op uit is
> om schuldigen aan te wijzen, hoe kan zo'n volk nu in godsnaam de mensen
> aanwijzen die hem straks 'op verantwoordelijke wijze' gaan
> vertegenwoordigen? Dat worden dus 12 miljoen tégenstemmen!
>
> Juist op Nettime is deze discussie van belang. Door de toegenomen
> macht van
> de media worden de verhoudingen in de democratische orde immers drastisch
> gewijzigd. Machten verschuiven en daarmee horen óók de
> verantwoordelijkheden
> anders komen te liggen. Natuurlijk kunnen wij binnen de bestaande
> structuren
> zo 1,2,3 de formeel verantwoordelijke personen en instanties
> aanwijzen. Maar
> daarmee maken wij er ons een beetje te makkelijk van af. Wie werkelijk wil
> meepraten over deze tijd, zal óók moeten nadenken over zijn eigen rol. Dat
> geldt voor onze politici als zij zich over de rol van onze
> defensie buigen,
> dat geldt voor de media als zij weer eens een morele kwestie aan de orde
> willen stellen en dat geldt zéker voor de bevolking die
> uiteindelijk toch de
> vorm en inhoud(!) van onze samenleving bepaalt.
>
> Wie niet in een laffe samenleving wil leven, zal toch echt als eerste zijn
> eigen hypocrisie moeten erkennen. En er hoeft helemaal niet meteen mee
> afgerekend te worden (God behoede!), maar simpele erkenning is wel een
> vereiste - het is zeg maar de eerste stap op weg naar
> 'waarheidsvinding'. En
> daarna zien we wel hoe we verder gaan. Want ik weet ook niet hoe het
> allemaal moet - hoe wij bijvoorbeeld onze sympathie met Bosniërs,
> Albanezen,
> Afghanen, Bolivianen, Palestijnen of Eskimo's op zinvolle wijze tot
> uitdrukking kunnen brengen - maar ik ben in ieder geval wel bereid te
> erkennen dat ik doorgaans dom en laf genoeg ben om zonder pardon
> de beelden
> van hun ellende terzijde te schuiven en de TV gewoon uitschakel. In het
> donker zit ik dan fijn te bedenken door welke slimmer en moediger
> persoon ik
> mij straks weer eens zal laten vertegenwoordigen. Want we blijven
> natuurlijk
> wel roeien met de riemen die we hebben!
>
> Ron
>
> _____________________
>    Ron Peperkamp
>   ron {AT} peperkamp.nl
> _____________________
>
>
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> > [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]Namens Menno Grootveld
> > Verzonden: Thursday, April 18, 2002 8:19 PM
> > Aan: ron {AT} peperkamp.nl
> > CC: nettime-nl {AT} nettime.org
> > Onderwerp: Re: [Nettime-nl] NIOD, het uistellen en Den Haag vandaag
> >
> >
> > op 17-04-2002 02:53 schreef Ron Peperkamp op ron {AT} peperkamp.nl:
> >
> > > Over de hele kwestie valt natuurlijk wel het één en ander te melden.
> > > Laat ik een bescheiden aftrapje geven met de constatering dat
> > ieder tijdperk
> > > en iedere bevolking de slappelingen krijgt die het verdient. Ik
> > bedoel: een
> > > moreel verontwaardigde bevolking dwingt regering én parlement
> > tot bepaalde
> > > acties waarvan verder niemand de consequenties wil inzien. Dat
> > er dan geen
> > > standvastige politici opstaan die het manhaftig tegen de vox
> > populi durven
> > > op te nemen, kan men onze vertegenwoordigers in regering of
> > parlement niet
> > > aanrekenen. Want laten we wel zijn: in de negentiger jaren liep
> > íedereen met
> > > zijn hoofd in de wolken en hield íedereen een slap verhaal over
> > de motieven
> > > waarmee men de gouden bergen van het aanstaande millennium bestormde.
> >
> > Sorry Ron, maar ik geloof dat ik het hier wezenlijk met je
> oneens ben. In
> > mijn herinnering liggen de zaken toch nčt even anders. Ook ik
> behoorde tot
> > degenen die vonden dat er in Bosnië iets moest worden gedaan aan het
> > martelen en moorden, maar ik heb het nooit een goed idee
> gevonden om voor
> > dat doel een compagnie als Dutchbat naar Srebrenica te sturen. Dat was
> > vragen om moeilijkheden. Wie zich de beelden van die Franse
> > generaal nog kan
> > herinneren die in (naar ik meen) 1993 naar het toen al
> tijdenlang door de
> > Serviërs belegerde Srebrenica was getogen om de inwoners een
> hart onder de
> > riem te steken en de internationale gemeenschap aan te sporen tot
> > actie over
> > te gaan, wist dat dit nooit goed zou aflopen.
> >
> > > De nauw verholen, impliciete beschuldigen van lafheid aan het
> adres van
> > > Dutchbatters dan wel verantwoordelijke politici vind in ronduit
> > onsmakelijk.
> > > Het legt de (inderdaad zeer relevante) vraag naar moraliteit
> > precies aan de
> > > verkeerde kant, namelijk bij anderen. Wie waarvoor precies de
> > schuld draagt,
> > > doet helemaal niet terzake. Het is volkomen terecht dat in het
> > rapport geen
> > > individuele gevallen worden besproken.
> > > Slechts de tijd kan over de moraliteit van individuen oordelen.
> > >
> > > Soldaten zijn machines die doen wat de politiek hen opdraagt. Indien
> > > voorzien van wapens betekent dat doorgaans dat ze vies en
> lelijk geweld
> > > uitoefenen. Zonder wapens veranderen militairen niet als bij
> > toverslag in
> > > zelfstandig denkende en -opererende burgers. Die Dutchbatters
> > mochten er dan
> > > wel normaal uitzien in hun T-shirts en korte broeken, maar ze waren
> > > natuurlijk verre normaal: het waren slecht bewapende, slecht
> opgeleide,
> > > slecht geďnformeerde en volkomen gedemoraliseerde militairen.
> > Nederland wil
> > > geen leger dat vieze en lelijke dingen doet. Maar in
> oorlogsgebied in je
> > > vrijetijdskloffie een gewone vriendelijke politieman spelen...
> > dát gaat dus
> > > ook niet.
> >
> > Inderdaad. Maar dat betekent naar mijn idee absoluut niet dat die
> > militairen
> > (hoog en laag) geen blaam treft. Integendeel. Iemand die
> willens en wetens
> > in het leger gaat en zich dan ook nog aanmeldt voor een missie
> als die van
> > Dutchbat (mensen beschermen), kan niet als het erop aankomt
> roepen dat hij
> > het allemaal niet zo bedoeld heeft ("I'm just the pianoplayer").
> > Dat is niet
> > alleen dom, het is ook laf. Het idee dat wij allen 'schuldig' of
> > zelfs maar
> > 'verantwoordelijk' zouden zijn voor het gebeurde, werp ik verre van me.
> > Hoezo? Had ik dan zelf naar Srebrenica moeten gaan om die mensen daar te
> > beschermen? Wat een onzin. Daar hebben we nou juist een leger
> voor en als
> > dat leger zoiets niet meer wil of kan, moeten we het maar
> afschaffen (dat
> > scheelt sowieso een hoop geld). Wat we moeten doen als we het
> leger hebben
> > afgeschaft en toch iets willen ondernemen om onze solidariteit te
> > betuigen,
> > is een andere zaak. Daarvoor verwijs ik graag naar de
> vredesactivisten die
> > met gevaar voor eigen leven (!) naar Ramallah en Bethlehem zijn
> getogen om
> > de wereld te laten zien dat je ook (en misschien wel juist) zonder
> > 'vredesmacht' een daad kunt stellen.
> >
> > ______________________________________________________
> > * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> > * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> > * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> > * Meer info, archief & anderstalige edities:
> > * http://www.nettime.org/.
> > * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).