www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Indymedia.nl zal links naar Radikal-site niet verwijderen
info on Wed, 24 Apr 2002 18:14:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Indymedia.nl zal links naar Radikal-site niet verwijderen


Persbericht:

Na sommatie van de Deutsche Bahn:
Indymedia.nl zal links naar Radikal-site niet verwijderen

Dinsdag 23 april jongstleden is het nieuwsmedium Indymedia NL middels een
brief van een advocaat van de Deutsche Bahn A.G. gesommeerd een
Internetpagina te verwijderen. De bewuste pagina bevat een aantal links
naar mirrors van het -al jaren niet meer bestaande- Duitse blad Radikal.
Over twee artikelen uit deze mirrors is vorige week een rechtszaak gevoerd.  

De Deutsche Bahn heeft bezwaar tegen de informatie in deze artikelen omdat
die technische instructies bevatten over hoe de in Duitsland zwaar
bekritiseerde nucleaire transporten te vertragen. Internet-provider XS4ALL
werd in een gerechtelijke uitspraak gedwongen deze pagina's bij één van
haar abonnees te verwijderen. Sinds de gedwongen verwijdering zijn wereldwijd
meerdere mirror-sites opgezet. Indien de pagina met links naar de mirrors niet
per direct van de Indymedia website wordt verwijderd, zo dreigt de brief, zal de
Deutsche Bahn Indymedia NL voor de rechter dagen.

Indymedia NL weigert pertinent te voldoen aan het verzoek van de Deutsche
Bahn om de links naar de mirrors te verwijderen, en wel om drie redenen.

Ten eerste verwijzen de links niet rechtstreeks naar de gewraakte artikelen,
maar naar de mirrors  waarin de artikelen diep verscholen zijn. De betreffende
stukken staan daarmee minstens twee klikken verderop (van Indymedia naar de
mirror, van de mirror naar de inhoudsopgave van de Radikalnummers, van daaruit
naar de gewraakte stukken). Toegeven aan het verzoek zou betekenen dat de basis
voor het Internet als medium in gevaar komt, daar het linken van pagina's de
essentie vormt van dit medium.

Ten tweede is Indymedia NL onderdeel van een wereldwijd onafhankelijk
nieuwsnetwerk, dat geheel geproduceerd wordt door vrijwilligers. Op de site is
het voor iedereen mogelijk, via het 'open publishing' systeem, zelfstandig
nieuws te plaatsen in de vorm van tekst, audio, video of foto's. De organisatie
wil principieel niet verhinderen dat mensen links plaatsen naar bronnen voor
nieuws. Zij is van mening dat iedereen zelf het recht heeft om een link te
plaatsen ongeacht de inhoud die via de link te vinden is. 

Ten derde is Indymedia NL van mening dat inwilligen van de eis de nationale en
internationale persvrijheid, die de basis vormt van elk democratisch stelsel, in
het geding brengt. De mogelijkheid tot een dergelijke censurering van hyperlinks
zou grote negatieve consequenties hebben voor relevante informatievoorziening in
alle lagen (media, onderwijs, voorlichting) van de samenleving. Indymedia NL
roept dan ook sympathisanten op om haar in deze buitengewoon fundamentele
kwestie te steunen. Indymedia benadrukt hierbij dat het hier gaat om
verwijzingen naar publiek toegankelijke pagina's, welke buiten de
verantwoordelijkheid van Indymedia vallen. 

De laatste ontwikkelingen over deze zaak zullen te vinden zijn op
http://www.indymedia.nl
De betwiste webpagina is in zijn volle glorie te bewonderen op
http://www.indymedia.nl/2002/04/3281.shtml

Financiële bijdragen kunnen worden gestort op rekening 56.03.59.349 ten
name van Stichting SBIP, Amsterdam. Daarnaast is elke vorm van juridische
expertise bijzonder welkom.

Voor meer informatie:

Indymedia NL - Lizet: 06-25104506 
en info {AT} indymedia.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).