www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Hivos nieuwe directeur
Hivos on Wed, 26 Jun 2002 10:23:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Hivos nieuwe directeur


25 juni 2002     

PERSBERICHT     

Manuela Monteiro nieuwe algemeen directeur 
Hivos     

Manuela Monteiro wordt per 1 november de nieuwe algemeen directeur 
van Hivos, het Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij is sinds negen jaar directeur van  
PSO, de Vereniging Personele Samenwerking met 
Ontwikkelingslanden. Voor Hivos is Manuela Monteiro geen 
onbekende: zij werkte van 1981 tot 1993 al bij de organisatie, de   
laatste vijf jaar daarvan als adjunct-directeur projecten.   

Manuela Monteiro volgt Jaap Dijkstra op, die sinds 1985 algemeen 
directeur van Hivos is. Dijkstra blijft overigens op parttime-basis deel 
uitmaken van de directie: hij maakt voor 50% gebruik van de (ruil)-OBU-
regeling en zal voor de resterende 50% de (nieuwe) taak van Directeur 
Externe Relaties op zich nemen.   

----------------------------------------------------------------------------------------------  
Organisatie:     
Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die  
handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage  
leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich 
verbonden met arme en gemarginaliseerde mensen – én met de  
organisaties die voor hen opkomen – in landen in het Zuiden en 
in Zuidoost-Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie 
is de uiteindelijke maatstaf voor het werk en de inspanningen 
van Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking 
van de maatschappelijke positie van vrouwen.   

Niet geschikt voor publicatie:     
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:    
Anneke Oosterhuis    
Hoofd bureau Communicatie    
telefoon: 070 – 376 55 00     
e-mail: info {AT} hivos.nl     
website: http://www.hivos.nl   

******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************

Attachment: PB.MMonteiro.25.06.02.doc
Description: Binary data