www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging debat 3 november, 15.00 uur
SMART Project Space on Sun, 20 Oct 2002 13:11:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging debat 3 november, 15.00 uur


No english text.

Persbericht/Uitnodiging

Zondag 3 november 2002: debat over kunstenaarsinitiatieven

SMART Project Space, 1e Const. Huygenstraat 20 te Amsterdam.

Zondag 3 november 2002 om 15.00 uur vindt in SMART Project Space een debat plaats over kunstenaarsinitiatieven. De organisatie van dit debat is in handen van AICA-Nederland (Association International des Critiques d’Art) in samenwerking met SMART Project Space.

De vragen die bij dit debat centraal staan zijn: Welke plaats nemen de kunstenaarsinitiatieven op dit moment in binnen het veld van de cultuur? Welke rol spelen zij bijvoorbeeld binnen de huidige kunstproductie wanneer je in ogenschouw neemt dat steeds meer kunstenaars zelf kleinschalige initiatieven ontplooien? Hoe dienen zij zich op te stellen tegenover mogelijk subsidiegevers: moeten ze streven naar langlopende, structurele subsidies of is het huidige systeem van kortlopende, incidentele subsidies toch het beste? Welke keuze willen de initiatieven maken tussen de uitersten van commercialisering en institutionalisering? Hoe willen de initiatieven zich verhouden tot enerzijds de musea en anderzijds gevestigde instellingen voor experimentele kunst zoals De Appel en Witte de With?

Als sprekers zullen optreden Ann Demeester (directeur W 139), Alex Adriaansens (directeur V2), Erik Hobijn en Dirk van Lieshout (beeldend kunstenaars), en Thomas Peutz (directeur SMART Project Space). Tineke Reijnders (voorzitter AICA-Nederland) zal een korte inleiding houden en Janneke Wesseling(kunstcriticus NRC-Handelsblad) treedt op als moderator.

Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis. Telefoon SMART Project Space: 020 4275951

SMART Project Space | www.smartprojectspace.net
Exhibition Space & Cinema: 1e Const. Huygensstraat 20  
Opening times: Tues-Sat from 12.00-22.00, Sun from 14.00-22.00 hrs.
Mail to: P.O.Box 15004, NL-1001 MA Amsterdam
Phone: +31 20 427.5951
Fax.: +31 20 427.5953
mail:
info {AT} smartprojectspace.net

If this e-mail was forwarded to you by way of someone other then SMART Project Space, and you would appreciate to receive further mailings announcing exhibitions at SMART Project Space, you can send mail to info {AT} smartprojectspace.net with the following command in the body of your email message: "subscribe e-mailing SPS"

If you would want to remove yourself from this mailing list, you can send mail to
info {AT} smartprojectspace.net with the following command in the body of your email message: "unsubscribe e-mailing SPS"