www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_/DEAF03: Symposium 'Information is Alive'
Marjolein Berger on Thu, 16 Jan 2003 14:43:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_/DEAF03: Symposium 'Information is Alive'


Vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2003.
Tijd: 10.45  17.00 uur.
Locatie: Auditorium, Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
Rotterdam.
Entree: € 80,- voor beide dagen, € 50,- voor één dag.
Korting (student, cjp, RotterdamPas, 65+): € 60,- voor beide dagen, € 40,- 
voor één dag.

Lezingen door:
Arjun Appadurai, Simon Conway Morris, Ingo Günther, Scott Lash, Winy Maas, 
Brian Massumi, Sadie Plant.
Moderator: Manuel DeLanda

Het symposium is onderdeel van het Dutch Electronic Art Festival  ‘DEAF03 
Data Knitting’, georganiseerd door V2_, Instituut voor de Instabiele Media. 
(25 februari - 9 maart 2003 in Rotterdam)

De voertaal van het symposium is Engels.

Symposium ‘Information is Alive’

‘Informatie is Alive’ gaat over archieven als instabiele, plastische, 
levende zaken. Het opslaan, verwerken en overdragen van informatie voltrekt 
zich op allerlei niveaus: op individueel niveau in ons geheugen; op 
collectief niveau in verhalen, rituelen, wetten, vieringen, spelletjes, 
concepten, taal, beeld en architectuur; op biologisch niveau in fossielen 
en in de levende vorm van lichamen; en op technologisch niveau in archieven 
en databases. Sinds een jaar of 20 wordt informatie steeds vaker opgeslagen 
en opgevraagd met behulp van digitale technologie.

In tegenstelling tot meer traditionele archiefmodellen hoeven digitale 
databases niet hiërarchisch te worden opgezet, omdat ze toegankelijk zijn 
met zeer complexe technologieën voor het leggen van verbanden. Deze 
technologieën hoeven niet meer lineair te werken, zoals bij ‘ouderwetse’ 
computers. Zoekmachines kunnen zo worden ontworpen dat ze de 
spreekwoordelijke speld in de hooiberg kunnen vinden, of zelf een hooiberg 
kunnen maken van alleen maar spelden. Net als het menselijk geheugen hoeft 
een digitaal archief geen statisch systeem te zijn. De waarde van de 
opgeslagen informatie wordt bepaald door hoe die in het heden kan worden 
gebruikt, door z’n toepasbaarheid, en niet zozeer door z’n betekenis. Het 
geheugen is een proces dat in het heden functioneert en dat door het eigen 
functioneren voortdurend wordt bijgewerkt.

Het onderzoek naar neurologische, sociale, culturele en evolutionaire 
informatieopslag  geleefde archieven van gewoontes en gebruiken die 
voortdurend worden afgebroken en herbouwd  verschaft ons een model, een 
hulpmiddel voor het begrijpen van de mogelijkheden van multilineaire en 
niet-lineaire archivering. De versplintering van het archief tot database 
heeft de ‘Kunst van het Geheugen’ veranderd in een technologische, 
interactieve kunst, die opeens een onderwerp van het grootste belang wordt. 
In de eerste plaats voor alle instellingen die er behoefte aan hebben ‘hun 
archieven te openen’, in de tweede plaats voor degenen die zich bezighouden 
met het bestuderen en beschrijven van zijnswijzen, en in de derde plaats 
voor degenen die onze nieuwe archieven ontwerpen en gebruiken, of dat nu 
boeken zijn, websites, steden of andere vormen. Het thema van het symposium 
behelst het onderzoeken van onverwachte ontwikkelingen die zich kunnen 
voordoen bij het opslaan, koppelen, herbewerken, omvormen en complexer 
maken van wat anders gewoon ruwe data zou zijn.

‘Information is Alive’ brengt een interdisciplinaire groep samen van 
vermaarde wetenschappers, theoretici, kunstenaars en architecten die hun 
ideeën en projecten presenteren en met elkaar bespreken, en het publiek 
uitnodigen daarover met hen een actieve dialoog aan te gaan.

Lezingen door
Arjun Appadurai (IND/USA), antropoloog, professor aan Yale University. Zijn 
huidige onderzoek is gericht op etnisch geweld en de moderne natiestaat. 
Appadurai is de schrijver van ‘Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalization’ (1996).

Simon Conway Morris (GB), paleobioloog, hoogleraar Evolutionaire 
Paleobiologie aan de Universiteit van Cambridge (GB). In 1990 werd hij 
gekozen tot lid van de Royal Society. Conway Morris heeft veldonderzoek 
gedaan op de meest uiteenlopende plaatsen, waaronder China, Mongolië, 
Australië en Groenland. Tot zijn publicaties behoort onder andere ‘The 
Crucible of Creation’ (1998).

Ingo Günther (D), kunstenaar, journalist. Begin 1980 evalueerde en 
interpreteerde hij satellietgegevens over politieke en militaire 
crisisgebieden Sinds 1989 gebruikt Günther globes als medium voor zijn 
kunstzinnige en journalistieke projecten.

Scott Lash (USA/GB), socioloog, schrijver van ‘Critique of Information’ 
(2002). Zijn belangstelling gaat uit naar de informatiesamenleving, 
mondiale media, Europese filosofie, technologie en cultuur, en het 
vraagstuk van ‘flows’.

Brian Massumi (CDN), filosoof, docent aan de Universiteit van Montreal 
(CDN). Massumi is geïnteresseerd in de relatie tussen technologie, 
wetenschap en de humaniora. Hij is schrijver van onder andere ‘Parables for 
the Virtual: Movement, Affect, Sensation’ (2002). Massumi heeft het werk 
van Gilles Deleuze en Felix Guattari vertaald naar het Engels.

Sadie Plant (GB), filosoof, doceert filosofie aan de Universiteit van 
Manchester. Ze is directeur geweest van de Cybernetic Culture Research Unit 
aan de Universiteit van Warwick. Plant heeft een groot aantal publicaties 
op haar naam staan op het gebied van gender en technologie en is auteur van 
onder andere ‘Zeros + Ones: Digital Women and the New Technoculture’ 
(1997). Ze is een van de pioniers van het ‘cyberfeminisme’.

Winy Maas (NL), architect, medeoprichter van MVRDV: een bureau dat studies 
verricht en ontwerpen produceert op het terrein van architectuur, 
urbanisme, landschapsinrichting en ontwerpfilosofie. Met MVRDV heeft hij 
vele boeken op z’n naam staan, waaronder ‘FARMAX: Excursions on density’ 
(1998) en ‘Metacity/Datatown’ (1999).

Moderatie door:
Manuel DeLanda (MEX/USA), schrijver, filmmaker, mediakunstenaar, 
programmeur en software-ontwerper. Hij is auteur van onder andere ‘Phylum: 
A Thousand Years of Non-Linear History’ (1997). DeLanda doceert aan 
Columbia University New York (USA) de vakken ‘Philosophy of History: 
Theories of Self-Organization en Urban Dynamics’ en ‘Philosophy of Science: 
Thinking about Structures en Materials’.

Programma
Vrijdag 28 februari 2003

10.45: openingswoord V2_
11.00: inleiding door Manuel DeLanda
12.00: lezing door Scott Lash

13.00: lunchpauze

14.00: lezing door Simon Conway Morris
15.00: lezing door Ingo Günther

16.00: theepauze

16.15: paneldiscussie
17.00: einde

17:15 Presentatie van het ‘Digitaal Depot’ van het Museum Boijmans Van 
Beuningen, gratis toegang voor symposiumdeelnemers.


Zaterdag 1 maart 2003

10.45: openingswoord Manuel DeLanda
11.00: lezing door Brian Massumi
12.00: lezing door Arjun Appadurai

13.00: lunchpauze

14.00: lezing door Winy Maas
15.00: lezing door Sadie Plant

16.00: theepauze

16.15: paneldiscussie
17.00: einde

Opgeven voor het symposium kan door een e-mail te sturen aan tickets {AT} v2.nl, 
of via de festivalwebsite http://deaf.v2.nl. Voor meer informatie over 
reserveringen bel: 010 750.15.15

Betaling:
Uw reservering is van kracht zodra de betaling is ontvangen. Nadat 
reservering en betaling zijn ontvangen, bevestigt V2_ uw deelname. Uw 
kaarten liggen dan voor u klaar in het Museum Boijmans Van Beuningen op de 
dagen van het symposium. Bij een te grote aanmelding behoudt V2_ zich het 
recht voor uw reservering af te zeggen.
Gelieve het entreebedrag over te maken op postbank 2453896 ten name van 
Stichting V2_, Rotterdam, onder vermelding van uw achternaam en 
’symposium’. U kunt ook gebruik maken van de ‘Direct Payment- procedure’ op 
de festivalwebsite http://deaf.v2.nl.

Publicatie ‘Information is Alive’
Samen met NAi Uitgevers geeft V2_ bij ‘DEAF03 Data Knitting’ de publicatie 
‘Information is Alive’ uit.
In dit boek komen beschrijvingen van de installaties van de 
’DEAF03’-tenstoonstelling en essay’s en interviews van Arjen Mulder, Manuel 
De Landa, Brian Massumi, Sadie Plant, Arjun Appadurai, Scott Lash, Simon 
Conway Morris, Antonio Damasio, George Dyson, Winy Maas, Boris Groys, 
Ryszard Kapuscinski en Ingo Günther.
Prijs: € 22,50 (tijdens het ‘DEAF03’ festival € 20,-) Het boek is voor de 
kortingsprijs verkrijgbaar in de boekhandel op vertoon van de actiebon 
(actienummer: 00000 743-73741). Deze actie is geldig van 25 februari tot en 
met 9 maart 2003.
ISBN 90-5662-310-9

Meer informatie op ‘DEAF03 Online’: http://deaf.v2.nl
‘DEAF03 Online’ biedt de mogelijkheid om het symposium on line te volgen en 
aan verscheidene festivalactiviteiten deel te nemen.

Voor informatie over educatieve programma’s en/of rondleidingen met gids 
tijdens ‘DEAF03’ kunt u contact opnemen met Valentijn Webbers, 
valentijn {AT} v2.nl of 010 750 15 18.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).