www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] digitale stad 3 conferentie, Amsterdam, 19-21September
Karoly Toth on Tue, 6 May 2003 16:32:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] digitale stad 3 conferentie, Amsterdam, 19-21September 2003


kedves jh, 

ik ga alleen paar punten neer te zetten, soms onnauwkeurig, dus het is
bedoeld als kort, en niet als bot.

1. de karakter van nettime-nl
 a. nettime-nl staat natuurlijk niet los van de nl. maatschappij. en die is
zelf caracterloos geworden
 b. de richting is zoek.
 c. nl. moet zich na de aardverschuiving van mei 2002 zich weer uitvinden.
 d. een deel van de zgn. elite leest nettime-nl
 e. de elite (in ruimste zin = progressieven) is nauw verbonden met de
instituten (in ruimste zin) van voor mei 2002.
 e.1 onder instituut ik begrijp de zgn. alternatieve inst. ook, bijvoorbeeld
de links/rechts anarchisten/bio beweging/alternatieven/etc..
 e.2 de kraakbeweging is voor mij ook een deeel van de geworden nl.
folkloor, en integraal deel van onze cultuur/instituties.
   er is op zich natuurlijk niets mis mee. alleen de modellen/breuklijnen
zijn immiddels verandert. er waren lange tijd 
   gekristalliseerde ideologische systemen die voor lange tijd best goed
deden om een min of meer gezonde systeem/staat/etc. in stand te houden.
   nl. heeft zijn eigen (echte)progressieven links laten liggen, en heeft
een systeem te lang kunstmatig in stand gehouden, tot de deficiet toe.
   door de versnelde globalisatie niet alleen de financiele capitaal, maar
de mentale kapitaal is naar het buitenland gelekt. en het wordt maar
monjesmaat
   teruggepompt in de nederlandse mentale pool. kort: de provincialisme
wint steeds meer terrein. localisme en globalisme hebben beide een
bestaansrecht.
   tot een zekere hoogte. maar in deze eenheidsworst nederland moet het
nog een vastere vorm krijgen, via culturele/politieke debat. met mei 2002
die weg  
   is weliswaar vrijgemaakt (een soort mentale doorbraak) maar alle
spelers zijn natuurlijk de product van de oude systeem. de glasnost van 1989
in oosteuropa heeft pas afgelopen jaar nederland bereikt. als een van de
laatste landen in europa. juist omdat het hier de oude systeem zo goet had
gewerkt.


2. de cultuurmakers, kunstenaars zijn bijna totaal afhankelijk van de staat
(oude denk systeem). de enige echte ngo. hier is de rode halve maan. (beetje
overdreven, maar denk eens na). door de verwarring vallen veel mensen terug
in oude denkpatronen. dit maakt het natuurlijk moeijlijker maar het is vrij
normaal. er zou wel een alternatiev (zelfs meerdere) zijn, maar het is om
zeep geholpen door o.a. hebzucht, een verkeerd geinterpreteerde
individualisme, de bekende nederlandse toleratie is niet meer nu dan
onverschilligheid, of apathy in zijn zachtere vorm. de meeste mensen die het
anders zouden willen hebben vaak weinig kennis. 

KENNIS is waar de maatschappij sinds 1989 het minst heeft geinvesteerd. ik
ontmoet vaak buitenlandse kollega's (kunstenaars) die verbasen zich over de
zelfingenomenheid van hun nederlandse kollega's. op een paar na, hebben ze
geen interesse wat er buiten hun locale wereldje gebeurt. ze nemen niet eens
de moeite om iemand aan te spreken. nu moet je pop art doen zegt de staat,
omdat het meer mensen zou aanspreken, en wat zie je? ze doen pop art.
zonder na te denken. de analitisch vermogen van veel
cultuurmakers/kunstenaars is drastisch minder geworden. het is voor mij een
teken aan de wand, dat de beste praat programma voor een bredere publiek op
tv op dit moment wordt gemaakt door drie sportjournalisten, en niet door de
zgn. elite.

de elite, voornamelijk door eigen onvermogen kan/wil niet haar weg vinden
naar de mensen. de nederlandse kunstenaar/cult-arbeider communiceert alleen
met de subsidiegever over artiestieke/cult. zaken, en niet met elkaar, en
zeker niet met de maatschappij. dat kan je niet per decreet veranderen zoals
het nu vaak gebeurt.

en vorlopig blijft het ook zo.


3. nettime is niet alleen een plaats voor zelfpromotie, maar voor velen,
vrees ik, een laatste lifeline om de contact met elkaar niet voor goed te
veriezen.
  wat als zelfpromotie eruit ziet, kan ik ook als en verkapte signaal
interpreteren: 
ik ben er nog!
ik ben zinkend, maar ik geef het niet op!
ik weet het vaak zelf ook niet meer,
maar ik ben er nog!
luister naar mij! 

ja, het is autisme, maar het is ook niet anders in de 'real world'. sorry!
de echte wereld.

kok is comissaris van de grootste bank nu,
melkert is ook bankier geworden,
bos komt van shell.
de kas van de vakbonden is leeggehaald.

wat verwacht je?

dit volgt een model, dat we al lang kennen uit oosteuropa. 
nederland loopt (min) 10 jaar achter. belive or not.

udv -k

___________________________________________
zeroglab nanofestival
károly tóth
nanofestival {AT} xs4all.nl
www.xs4all.nl/~are
__________________________________________
Zeroglab is an independent art-lab
based in Rotterdam.
The lab is in an evolving process of
exchange with initiatives of individuals
and institutions, based on mutual sympathy.
__________________________________________ 
   


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org
> [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]On Behalf Of Jos Horikx
> Sent: Tuesday, May 06, 2003 2:09 PM
> To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Subject: RE: [Nettime-nl] digitale stad 3 conferentie, 
> Amsterdam, 19-21
> September 2003
> 
> 
> At 13:05 6-5-2003 +0200, Karoly Toth wrote o.a.:
> 
> >> Wat gaat er hier nou eigenlijk fout? Waarom post men niet gewoon
> >> Nederlandstalig materiaal op de Nederlandse lijst en 
> Engelstalig ma-
> >> teriaal op de Engelstalige lijst. Is dat te simpel ofzo?
> 
> >bar hollandiaban a hivatalos nyelv holland, az orszag azert 
> sok nyelvu.
> >a holland mellett sok ember beszeli a twets, fries, arab, 
> nemet, papiamento,
> >torok, spanyol, szerb,
> >suriname-nederlands, portugal, es mas egyeb nyelveket. rotterdam
> >lakossaganak 50-60%-a peldaul nem holland anyanyelvu.
> >a nyelv elsosorban kommunikaciora valo, es nem egy onmagaban 
> letezo dolog.
> >holland lakossag tobbsege az angolt igen jol
> >beszeli. csak hollandra korlatozni a kommunikaciot a nettime-listan
> >szamaomra azt jelentene, hogy bezarod magad mogott az ajtot, 
> es eldobod a
> >kulcsot.
> >ilyen egyszeru.
> 
> Jaja, leuk maar niet heus: dit neemt niet weg dat wat er op 
> http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl 
> staat niet uit de intentie geschreven is om iets over Nederland
> en zijn inwoners te zeggen, maar dat het alleen maar het karakter
> van deze lijst probeert vast te leggen.
> 
> Er staat ondermeer:
> 
> >> Aangezien niet iedereen op een theoretisch en literair hoogstaand 
>   niveau in het Engels kan schrijven en veel goede 
> artikelen niet in het 
>   Engels zijn vertaald, hebben we besloten om met nettime-nl te 
>   beginnen. 
>   Vrijwel gelijktijdig start vanuit Berlijn nettime-d, dat 
> uitsluitend 
>   Duitstalig materiaal zal bevatten. Het is nadrukkelijk niet de 
>   bedoeling om geheel onafhankelijk van de internationale 
> nettime-lijst 
>   te gaan werken. We zien nettime-nl juist als een 
> mogelijkheid om het 
>   (ver)taal-probleem aan de orde te stellen. Het plan is nu 
> om selecties 
>   te maken van Nederlandstalig materiaal en dat te laten vertalen. 
>   We raden iedereen die aan nettime-nl mee wil doen ten 
> zeerste aan zich 
>   ook te abonneren op de engelstalige nettime-l. Dat kan je 
> doen door een 
>   e-mail te schrijven aan Pit Schultz: pit {AT} contrib.de 
> 
>   Net als bij nettime-l zal de nadruk komen te liggen op 
> inhoud. Alhoewel 
>   de lijst in principe open zal zijn, vragen we van de 
> deelnemers goed na 
>   te denken alsvorens iets te posten zodat er zo min 
> mogelijk ruis en 
>   overload ontstaat. Ook is het absoluut niet de bedoeling 
> toch weer 
>   Engelstalig materiaal via nettime-nl te gaan verspreiden. 
> Het is 'dutch 
>   only', met de nadruk op nieuw, hoogwaardig materiaal. <<
> 
> Het bedoelde Nederlandstalige en inhoudelijke karakter is in feite 
> niet meer terug te vinden op deze lijst. Het lijkt daarentegen wel een
> soort prikbord geworden voor clubs en kransjes die zo breed moge-
> lijk, dus in het Engels, slechts aan zichzelf bekendheid willen geven.
> 
> Of dit een handige of effectieve vorm van reclame is dat weet ik niet,
> maar ik weet wel dat het beoogde karakter van deze lijst -zoals ik het
> lees tenminste- daarmee effectief om zeep word geholpen.
> 
> 
> En dat ga je uit de weg.
> 
> 
> JH
> 
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).