www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fonds Lokale Initiatieven gaat sluiten
marle on Sat, 10 May 2003 01:12:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fonds Lokale Initiatieven gaat sluiten


Fonds Lokale Initiatieven gaat sluiten

Na 17 mei is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Fonds Lokale Initiatieven (FLI) van Cyburg. Het FLI beloont ICT initiatieven die onder meer het contact onder Amsterdammers kan verbeteren. 

Dat kan door bijvoorbeeld een verbetering van de contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen of generaties in de buurt. Het ICT initiatief kan ook een vooruitgang van het contact tussen burger en lokale overheid voor ogen hebben of het contact herstellen met buurtbewoners die contact hebben verloren.

Het Fonds Lokale Initiatieven biedt de ICT initiatieven de mogelijkheid om werkelijkheid te worden door middel van een financile bijdrage. De beste ideen die zich binnen de doelstellingen van het Fonds Lokale Initiatieven zelfstandig kunnen ontwikkelen, worden geselecteerd. Het Fonds Lokale Initiatieven heeft een looptijd van n jaar. 

De voorwaarden om een voorstel in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het Fonds Lokale Initiatieven zijn:

      De projecten moeten (aantoonbaar) kunnen rekenen op draagvlak in de buurt of bij de beoogde doelgroep. 

      Het zijn innovatieve projecten die niet eerder op deze wijze of met deze technologie zijn uitgevoerd. 

      Het is de bedoeling dat andere partijen kunnen leren van de opgedane ervaringen en dat toepassingen die hun nut hebben bewezen beschikbaar worden gesteld. 

Projectvoorstellen moeten vr 17 mei 2003 zijn ingediend. De bijdrage varieert van enkele duizenden tot maximaal 40 duizend (ex btw) euro per project. Cyburg financiert maximaal 60 procent van de totale projectkosten. Over de bijdrage wordt door een onafhankelijke adviescommissie een oordeel uitgesproken. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer en met Cyburg. 

Het Fonds Lokale Initiatieven is opgericht in het kader van het landelijke experiment Digitale Broedplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een 'digitale broedplaats' heeft als doel de sociale kwaliteit te verbeteren met behulp van innovatieve ICT-toepassingen. De Digitale Broedplaats Amsterdam is ondergebracht bij Cyburg. De samenwerking tussen de Digitale Broedplaats en Cyburg is uniek en biedt uiteindelijk resultaten waar heel Nederland van profiteert. 

Cyburg is een proeftuin voor innovatieve ICT-projecten van en voor de stad Amsterdam. De nadruk ligt daarbij op de toegevoegde waarde van ICT-diensten in het dagelijkse leven; zoals verbetering van communicatie en dienstverlening in de zorg, onderwijs, overheidsdiensten en ondernemen. 

Meer informatie over het Fonds Lokale Initiatieven vindt u op www.cyburg.org/fli.html. U kunt ook contact opnemen met de projectleider Fonds Lokale Initiatieven Johanneke van Marle, tel. 06 - 510 77 307 of e-mail: fli {AT} cyburg.org.

Johanneke van Marle
Projectleider Fonds Lokale Initiatieven Cyburg
06-51077307
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).