www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: Politiek Café "Het IMF: de poortwachter, de armoede en
H S on Tue, 11 Nov 2003 19:48:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Politiek Café "Het IMF: de poortwachter, de armoede en de realiteit"----- Original Message ----- 
From: "MFI" <MFI {AT} bothends.org>
Sent: Tuesday, November 11, 2003 12:32 PM
Subject: Politiek Café "Het IMF: de poortwachter, de armoede en de
realiteit"


POLITIEK CAFÉ


D O O R  D E  B A N K G E N O M E N

Both ENDS, Cordaid, Novib en Wemos nodigen u uit deel te nemen aan het
tweemaandelijks politiek café DOOR DE BANK GENOMEN. Dit café wordt
georganiseerd in aanloop naar de begrotingsbesprekingen voor
ontwikkelingssamenwerking die 16 t/m 18 december plaats zullen vinden in de
Tweede Kamer. Het zal gaan over IMF's "stempel van goedkeuring" dat landen
nodig hebben om hulp en schuldverlichting van anderen te kunnen krijgen.
Woensdag 26 november 2003
17.30-19.00 uur
Café Dudok, Hofweg 1a, Den Haag
Info: http://www.bothends.org
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Het IMF: de poortwachter, de armoede en de realiteit

Lage-inkomenslanden moeten een IMF programma hebben om in aanmerking te
komen voor schuldverlichting en steun van andere donoren. Maar hoe goed is
de 'steun' van het IMF voor die landen? De inhoud van de programma's en
bijbehorende eisen worden sterk bekritiseerd. De rigide targets voor
begrotingstekorten en inflatiebestrijding staan overheidsinvesteringen in
sociale sector en economische ontwikkeling in de weg, zo blijkt telkens
weer. Bovendien worden de programma's opgesteld achter gesloten deuren en
zonder enige democratische controle. Tenslotte zijn de leningen van het IMF
duur en worden landen onnodig op kosten gejaagd.

Het IMF lijkt voorzichtige stapjes te zetten om "het leven te beteren", door
naast monetaire stabiliteit ook armoedebestrijding als focus van beleid te
kiezen, en niet alleen met financieel monetaire maatstaven in de hand het
macro-economische beleid van een land te beoordelen. Maar is dat voldoende,
en hoe zal het gaan in de praktijk?

Nederlandse steun zou niet mogen afhangen van het stempel van goedkeuring
van het IMF. Voor het verlenen van schuldverlichting en budgetsteun moet
Nederland ook expliciet eigen keuzes maken. Tijdens de discussie wordt
ingegaan op de mogelijkheden die Nederland hiervoor heeft, bijvoorbeeld
middels haar ambassades.

D O O R  D E  B A N K  G E N O M E N

Een kwart van de Nederlandse ontwikkelingshulp wordt via internationale
instellingen besteed, maar er is bijna geen publieke aandacht voor de
besteding van deze gelden. Als er al controle is over wat er met dit geld
gebeurt, dan gaat deze vrijwel geheel aan het parlement voorbij. Volgens
veel Nederlandse maatschappelijke organisaties is er voldoende reden voor
kritisch debat, meer openheid en meer democratische controle over het beleid
van de Nederlandse regering m.b.t. deze multilaterale financiële
instellingen. Daarvoor werken zij samen in het MFI informatieproject.
Both ENDS nodigt u namens deze organisaties uit op de vierde woensdag van de
maand in een politiek café mee te praten over: wat doen multilaterale
financiële instellingen met Nederlands geld?
Woensdag 26 november 2003 , 17.30-19.00 uur
Café Dudok, Hofweg 1a, Den Haag
meer informatie op: http://www.bothends.org

Café Dudok bevindt zich tegenover de Tweede Kamer. Bereikbaar vanaf Den Haag
CS met tram 3 (halte Centrum), vanaf Den Haag HS met tram 8 of 16 (halte
Centrum).

****************************************************************

Deze informatie wordt u toegestuurd door het MFI Informatiecentrum van Both
ENDS, mfi {AT} bothends.org, 020-6230823. Indien u uzelf aan wilt melden voor
deze mailings, uw inschrijving wenst te wijzigen, of deze informatie niet
meer wenst te ontvangen, gelieve een reply te sturen naar dit adres.
Vriendelijk bedankt.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).