www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Open brief aan de Staatssecretaris Cultuur
Marleen on Wed, 12 Nov 2003 10:12:52 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Open brief aan de Staatssecretaris CultuurAmsterdam, 10 november 2003
Betreft: Opheffing interregeling

OPEN BRIEF


Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Mw. mr. Medy van der Laan,
Woordvoerders Cultuur van de Tweede Kamer
en de voorzitter van de Raad van Cultuur mw. mr. Winnie Sorgdrager,Tot onze grote verwondering hebben wij kennis genomen van het op handen 
zijnde besluit tot opheffing van de Interregeling. De ondergetekenden 
van deze brief vormen een dwarsdoorsnede van het nieuwe media veld, 
waaronder producenten, podia, onderwijsinstellingen, kunstenaars, en 
omroepen. Zij zijn op geen enkele wijze in dit besluit gehoord.

De Interregeling, die pas twee jaar geleden werd geïntroduceerd, maakte 
een einde aan de situatie waarin nieuwe media en crossmedia producties 
tussen wal en schip vielen. Projecten werden van fonds naar fonds 
doorgestuurd, omdat zij hybride van aard zijn en nooit geheel passen 
binnen de bestaande kunstdisciplines als televisie, film, podiumkunsten 
en beeldende kunst. Het ontbrak de fondsen bovendien aan expertise om 
de intrinsieke kwaliteiten en vraagstukken van nieuwe media, ook buiten 
de bestaande disciplines om, te kunnen beoordelen.

De Interregeling maakte aan deze verwarring een einde. Het bood een 
serieuze ondersteuning aan een groeiende groep makers die zich uiten in 
nieuwe media. Makers die in hun producties het internet, DVD, mobiele 
telefonie of combinaties inzetten en makers die zelf software en 
hardware toepassingen ontwikkelen. De Interregeling heeft geleid tot de 
professionalisering en vergroting van het aanbod en stimuleerde 
interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het nieuwe 
media onderwijs geïntensiveerd door Masterclasses en nieuwe curricula 
op kunstacademies. Het aantal vertoningsmogelijkheden is uitgebreid. 
Festivals, musea en podia beschouwen nieuwe media als een volwaardige 
kunstvorm. Bovendien zijn een aantal belangrijke online 
vertoningsplekken tot stand gekomen. De hype is over, maar het aantal 
internet gebruikers blijft groeien. Mede door de uitbreiding van 
breedbandige aansluitingen is de interesse voor online mediaproducties 
groeiende. Het medium, kortom, begint volwassen te worden.

Al deze ontwikkelingen wijzen op het belang van een gefundeerd en 
expliciet nieuw mediabeleid. De Interregeling bood daar de structuur 
voor. Er ontstond een professioneel discours, een debat over kwaliteit, 
vorm en inhoud en daarmee het begin van de expertise die nodig is om 
nieuwe media en technologische vernieuwing op waarde te kunnen 
schatten. Al deze kennis wordt nu overboord gezet. Zonder een 
alternatief. En zonder de belanghebbenden te betrekken in de 
besluitvorming.

Het leek er even op dat de nieuwe media een plek had verworven in het 
Nederlandse cultuuraanbod. Door de opheffing van de Interregeling is 
het enige instrument dat de productie van nieuwe media expliciet 
ondersteunt en het een eigen gezicht geeft, verdwenen.
Binnen de Interregeling werden projecten ondersteund die bij de 
bestaande fondsen niet gesubsidieerd konden worden. Het gaat hierbij om 
een grote verscheidenheid van producties, variërend van interactieve 
documentaires op Internet of DVD, computergames, research- en 
development projecten op gebied van software tot digitale 
gereedschappen voor kinderen om zelf animatiefilms te maken.

De nieuwe media hebben niet alleen een plek verworven binnen de 
kunsten, maar hebben ook laten zien bestaansrecht te hebben in het 
culturele en publieke domein. Nieuwe media kunnen entertainen -een 
videogame-,  informeren –een journalistieke interactieve documentaire- 
of onderwijzen, -een simulatiespel waarin een crisis wordt nagespeeld-. 
Juist op dat moment zou de Interregeling opgeheven worden en moeten 
makers zich wederom forceren binnen de klassieke kunstdisciplines en 
fondsen. Nieuwe media ontwikkelaars zijn dan weer terug bij af. Een 
ontwikkeling die volledig contrair is met de praktijk en uitsluitend 
door bestuurlijke overwegingen is ingegeven. Waar Nederland een aantal 
jaren geleden nog voorop liep, is zij nu een van de weinige westerse 
landen waar geen nieuw media beleid bestaat. In landen als Frankrijk, 
Engeland en Duitsland wordt de nieuwe media als zelfstandige discipline 
beschouwd met een belangrijke functie in het publiek domein. Zo bestaan 
in Frankrijk regelingen om de productie van computergames en DVD’s te 
stimuleren, vergelijkbaar met de manier waarop in Nederland 
(commerciële) speelfilms worden ondersteund. Gezien de ambitie van de 
overheid om te innoveren en de rol die de ‘creatieve industrie’ en 
nieuwe media ontwikkelaars daarin wordt toegedicht om deze innovatie 
inhoud, betekenis, en maatschappelijke verankering te geven, is het een 
onbegrijpelijke stap.

Deze brief is daarom een oproep de Interregeling niet te staken maar 
juist uit te bouwen tot een substantiële regeling (of fonds) die de 
productie van innovatieve en crossmedia projecten ondersteunt. Een 
Interregeling deel 2 met een substantieel budget waarmee aan dit 
groeiende en vitale deel van de cultuursector een volwaardige basis 
wordt verschaft.

Wij willen ten alle tijden deze oproep graag nader toelichten.


Namens ondergetekenden,

Bruno Felix / Submarine / 020-3301226  /  bruno {AT} submarine.nl
Marleen Stikker / Waag Society / 020-5579898 / stikker {AT} waag.org

__________________________________________________________

Femke Wolting,  Bruno Felix / Submarine
Janine Huizenga, Marleen Stikker / Waag Society
Paul Rutten/ TNO/IN HOLLAND / Erasmus Universiteit
Alex Adriaansens / V2
Sannette Naeyé / Cinekid Amsterdam
Chris Keulemans / schrijver journalist, www.deamerikaan.nl
Carolien Euser, Nathalie Faber / Cut-n-Paste
Frank Alsema /creative producer
Michaël Bas, Marcus Vlaar / Ra.nj. digital entertainment
Mieke Gerritzen / Stichting All Media
Nadadaja Kemper / Holland Harbour
Ingrid Walshots, Liesbeth van de Kar / NPS-Nieuwe Media
Jan Willen Huisman / IJsfontein
Mels Nieuwenhoven / NieuwMedia
Wessel de Valk /VARA
Rob Schröder / Sandberg Instituut
Willem Velthoven, Hein Eberson / Mediamatic
Eric Kluitenberg / De Balie
John Thackara, Kristi van Riet / Doors of Perception
Pierre Ballings / Paradiso
Justin Kniest / Fabchannel
Cathy Brickwood / Virtueel Platform
Merel Mirage / Stichting Holy
Johan Dorrestein / Nederlands Blazers Ensemble
Marcel van der Drift
Ine Poppe / journalist
Jacco Houbiers / Ministry of Media
Inge Willems / ccd-produkties
Marwil Straat, Alwine van Heemstra / Grenzeloos Geluid
Michel Waisvis / Steim
Rosto, Hanne Dit  / studio Rosto A.D.
Lisette Smits / C A S C O
Erik Nanninga / NMG Nieuwe Media Groep
Brigitte Belanger / Bellissima
Ab Talmon / Talmon Communicatie
René Lansink / Faculteit KMT Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Quirine Racké & Helena Muskens / Videokunstenaars/Filmmakers
Jan Willem Bult / KRO Jeugd
Rachel de Boer / Floating video/Floating media
Martine Brinkhuis / projectleider cultuur & nieuwe media
Lucas Evers / de Balie, de Melkweg
Theo Andriessen / Muzieklab Brabant
Dingeman Kuilman / Premsela, stichting voor Nederlandse  vormgeving
Ole Bouman / www.archis.org


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).