www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fill the Gap! toont grenzeloosheid van Informatie Maatschap
Paul Maassen on Thu, 20 Nov 2003 10:52:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fill the Gap! toont grenzeloosheid van Informatie Maatschappij


PERSBERICHT 	18-11-2003

Fill the Gap! toont grenzeloosheid van Informatie Maatschappij
Ad Scheepbouwer (KPN) en Lousewies van der Laan (D66) over ICT en ontwikkeling


Aan de vooravond van de VN-top over de informatie maatschappij (WSIS) organiseren HIVOS, IICD en OneWorld 
Nederland op 27 november 2003 een publieksdag in de RAI in Amsterdam onder de naam Fill the Gap! ¯ Building 
inclusive information societies. Op de dag komen vragen aan bod als ‘Wanneer overstijgt het belang van bestrijding 
van criminaliteit het recht op vrijheid van meningsuiting en privacy?’ en ‘Hoeveel informatie kun je verwerken?’ 
Speciale aandacht is er voor de digitale kloof en de rol die ICTs kunnen hebben bij ontwikkelingssamenwerking. 

Fill the Gap! bestaat uit een forum en een beurs. Het forum bestaat uit lezingen en paneldiscussies met 
wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven. Centraal zal staan hoe Nederland denkt over de 
informatiemaatschappij, hoe wij denken iedere wereldburger daarvan te laten meeprofiteren, en wat de officiële 
Nederlandse delegatie gaat inbrengen tijdens de WSIS-onderhandelingen in Genève. De beurs laat de bezoeker de 
informatie maatschappij ervaren aan de hand van een scala aan (interactieve) activiteiten. Welke rol spelen ICTs bij 
de ontwikkeling van een maatschappij en hoe krijgt de informatiesamenleving concreet vorm in Nederland?

Van 10 t/m 12 december 2003 vindt in Geneve de World Summit on the Information Society plaats. De leden van de 
Verenigde Naties, samen met ‘civil society’ en het bedrijfsleven, stellen daar het spel en de regels van de 
informatiesamenleving vast en kijken hoe iedere wereldburger aan die maatschappij kan deelnemen. Naast een 
algemene verklaring wordt er een Digital Solidarity Agenda opgesteld. Deze bevat concrete acties die de komende 
jaren moeten worden uitgevoerd om iedere wereldburger mee te laten profiteren van de voordelen van 
informatiemaatschappij, wat het belang is van lokale kennis en taal en wat de rechten en plichten zijn van iedere 
burger in de virtuele wereld. 

Of het nu gaat om het gebruik van internet in het onderwijs, de gezondheidszorg of de handel, voor entertainment, 
het zoeken naar het laatste nieuws of publieke informatie, of om te communiceren met een burger ver weg: het lijkt 
moeilijk voor te stellen dat een leven zonder ICTs nog mogelijk is. Een grote groep mensen in andere delen van de 
wereld dreigt echter de voordelen van de informatiemaatschappij te missen en daardoor in ontwikkeling steeds 
verder achterop te raken. Terwijl juist ICT nieuwe mogelijkheden biedt om de kloof tussen arm en rijk te dichten. Met 
name die mensen die het meest zouden kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden, zijn vaak uitgesloten van 
de informatiemaatschappij.

27 november 2003 10.00 ¯ 17.30 uur, 
Zaal B / Topas Lounge, RAI Amsterdam
Gratis toegankelijk na registratie, aanmelden via www.wsis.nl

E I N D E P E R S B E R I C H T

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Forum:
Paul Maassen (Hivos) - 070-3765500, p.maassen {AT} hivos.nl

Voor meer informatie over de Beurs:
Brian Manberg (OneWorld) ¯ 020-5688793, brian.mamberg {AT} oneworld.nl******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).