www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 'Een vieze modderpoel' - Netkwesties 28-11-2003
Karin Spaink on Sat, 29 Nov 2003 13:05:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'Een vieze modderpoel' - Netkwesties 28-11-2003'Een vieze modderpoel'

Ronald Eissens en het Meldpunt Discriminatie Internet


Een paar weken geleden stuitte ik op een ingezonden brief in Het
Parool waarin bestuurslid Dick Sipkes van Maroc.nl
<http://www.maroc.nl> zich bekloeg over de werkwijze van het
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI <http://www.meldpunt.nl>).
Lange tijd verwijderde Maroc.nl berichten waarover het MDI
klachten had ontvangen: het MDI stuurde de klachten aan Maroc.nl
door, Maroc.nl deed er wat aan. Men betitelde de samenwerking over
en weer als 'prettig'. Tevens had Maroc.nl een eigen
klachtenprocedure. In de zomermaanden van 2002 liep het mis: de
bestuursleden waren op vakantie en hadden - erg dom, erkenden ze
later ootmoedig - geen vervangende moderators aangesteld. Een
discussie tussen buurtende bezoekers van Joods.nl en een vaste
Maroc.nl bezoeker liep uit de hand; MDI kreeg vervolgens een serie
klachten van (vermoedelijk) de buurtende bezoekers op haar bureau
gedeponeerd. Na de vakantie greep het bestuur van Maroc.nl rap in
en de rust keerde weer.

	Ogenschijnlijk, tenminste. Maroc.nl maakte een afspraak met het
MDI om te bezien hoe ze dergelijke escalerende ruzies voortaan
konden bezweren. Het MDI zegde die afspraak op het laatste moment
af en weigerde een nieuw gesprek, die opstelling later
schriftelijk motiverend met de denigrerende opmerking 'wij
organiseren geen praatgroepjes bij een kopje thee'. (Een nogal
bevreemdende kwalificatie voor een instantie die volgens haar
eigen site veel aan voorlichting wil doen.) Kort daarna hoorde
Maroc.nl via de pers dat het MDI 'het helemaal gehad heeft met die
site' en aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen Maroc.nl had
gedaan. MDI-directeur Ronald Eissens meldde voorts publiekelijk
dat Maroc.nl niets dan 'een vieze modderpoel' was. Maroc.nl had
geen idee tegen welke berichten op haar forum de aangifte zich
richtte, en het MDI wilde daar geen helderheid over verschaffen.
Maroc.nl heeft ruim een jaar later nog niets van het OM gehoord.

	Maroc.nl heeft een paar keer geprobeerd haar versie van het
gebeurde in de publiciteit te krijgen, maar dat mislukte
schromelijk. Kranten herhalen telkenmale het verhaal van het MDI
als zou Maroc.nl een beerput zijn tegen wie aangifte loopt, zonder
wederhoor bij Maroc.nl te vragen. Maroc.nl heeft uiteindelijk
besloten een klacht bij de Raad voor Journalistiek neer te leggen,
gericht tegen Het Parool, dat de beschuldigingen van het MDI
zonder enige controle herpubliceerde.


Dat verhaal kwam me bekend voor. Vreselijk bekend. In april 2003
speelde zich iets dergelijks af tussen Indymedia.nl en het MDI.
Indymedia.nl werkt via open publishing: iedereen kan er iets
schrijven en dat wordt zonder meer gepubliceerd. Als de redactie
wordt geattendeerd op stukken die over de schreef gaan, verhuizen
ze die naar de bittenbak. In de herfst en winter van 2002 liepen
de emoties op Indymedia.nl steeds hoger op: de opkomst van Fortuyn
werd er met argwaan gadegeslagen, en er kwamen nogal wat rechtse
lummels een potje stoken op de fora van Indymedia. Het MDI meldde
Indymeda geregeld dat er een klacht over een anti-semitische of
racistische bijdrage was binnengekomen, Indymedia verhuisde zo'n
bericht dan gewoonlijk naar de afvalbak.

	In de lente van 2003 stokte de communicatie plots. Vlak daarna
verscheen er een groot artikel in de Volkskrant waarin
MDI-directeur Ronald Eissens zich bij monde van een
Volkskrant-redacteur bekloeg over Indymedia, dat hij 'n groot
urinoir' noemde. De kop van het paginagrote stuk: 'Anti-semitische
walm' <http://www.joods.nl/rubrieken/artikel?nr=2639>. Eissens
beweerde in dat artikel onder meer: 'Het linkse web Indymedia.nl
plaatst geregeld anti-semitische teksten en weigert ze te
verwijderen.' Dat laatste was aantoonbaar niet waar: Indymedia had
eerder, na overleg met het MDI, juist wl anti-semitische
berichten verwijderd. (Dat Indymedia.nl zulke stukken zelf niet
plaatst maar de bezoekers dat doen, is een verschil dat Eissens
helemaal uit het oog verloor.) Eissens deelde de Volkskrant mee
dat het MDI aangifte tegen Indymedia.nl had gedaan, en gaf en
passant Maroc.nl nog een veeg uit de pan door die site 'een rotte
appel' te noemen. De Volkskrant vroeg Indymedia.nl niet naar haar
versie van het verhaal maar slikte de wwergave van Eissens voor
zoete koek. En Eissens weigerde Indymedia in te lichten over welke
berichten die aangifte precies handelde. (Ook Indymedia.nl heeft
bij mijn weten nadien niets van het OM gehoord.)


Wat is dat MDI eigenlijk? Op hun site word je niets wijzer. Er
staat uitgebreid uitgelegd hoe ze te werk gaan (en tussen neus en
lippen staat dat ze door de overheid worden gesubsidieerd, plus de
wat cryptische mededeling dat ze hun inkomsten aanvullen door de
'verkoop van producten (website design en onderhoud)' - hoe nu,
een meldpunt tegen discriminatie dat websites zit te bouwen?),
maar daarmee houdt het op.

	Wie werken er bij het MDI, wie zitten er in het bestuur? Hoeveel
meldingen van discriminatie krijgen ze jaarlijks binnen en hoeveel
daarvan betitelen zijzelf daarvan als terecht? Wat beschouwen ze
precies als discriminatie? Gaat het alleen om anti-semitisme of
ook om moslimhaat? Vallen homofobe uitspraken volgens het MDI
onder discriminatie? Hoe vaak slagen ze erin de beheerders van
webfora te overtuigen dat ze specifieke berichten beter kunnen
verwijderen? Hoe vaak hebben ze aangifte gedaan? Hoe vaak leidde
zo'n aangifte metterdaad tot een veroordeling? Hoe effectief is
het MDI?

	Allemaal niets over te vinden. Het laatste jaarverslag dateert
van 1999, en cijfers van na die tijd zijn nergens te vinden. Ze
lijken er wel te zijn: het Centrum Informatie en Documentatie
Isral (CIDI <http://www.cidi.nl>) verwijst in haar eigen
rapportage, lopend tot mei van dit jaar
<http://www.cidi.nl/dossiers/an/rapport2002.html>, immers naar
cijfers van het MDI over 2001 en 2002, maar het MDI verschaft deze
rapportages niet aan de bezoekers van haar eigen site. Een
bestuurslid van Maroc.nl vertelde me dat hij herhaaldelijk om het
laatste jaarrapport van het MDI heeft gevraagd, maar het simpelweg
niet van ze krijgt. Waarom staan zulke cijfers niet on-line? Is
het MDI, als gesubsidieerde instantie, niet gehouden zo breed
mogelijk inzage te geven in  haar werkzaamheden? Waarom is Eissens
in hemelsnaam zo idioot stil over de goede werken die hij
verricht, behalve als hij  met overtrokken beschuldigingen kan
uitpakken in een krant?


Karin Spaink
Netkwesties, 28 november 2003


[NB: Gisteren - na publicatie van dit stuk - heeft het MDI
eindelijk het jaarverslag over 2002 on-line gezet.]- K -


- K -

-- 
One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.
  - Friedrich Nietzsche


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).