www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Launch publiek domein voor open source software
Mylene van Noort on Tue, 16 Mar 2004 14:22:37 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Launch publiek domein voor open source software


LAUNCH DOMEIN VOOR INNOVATIEVE SOFTWARE EN CONTENT (DISC)
23 maart 2004

http://www.disc.nl

DISC is een nieuw online publiek domein waar maatschappelijke organisaties terecht kunnen voor het plaatsen en halen van open source software . DISC is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met open source software aan de slag willen maar niet weten hoe te beginnen. Op heldere wijze publiceert DISC open source software, handleidingen en ervaringen. 

De initiatiefnemers van DISC zijn Waag Society en Stichting Nederland Kennisland. De website gaat online tijdens de startbijeenkomst, die plaatsvindt op 23 maart 2003 om 15.00 uur, in het Theatrum Anatomicum, de Waag, Nieuwmarkt, Amsterdam.

DISC houdt zich voorts bezig met het omzetten van de Creative Commons modellen (<http://creativecommons.org/>http://creativecommons.org) naar Nederlands recht. Dit wordt in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR) verzorgd. Het doel is de verspreiding en het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door middel van het internet te bevorderen, zonder het auteursrecht daarop te schenden. 

DISC wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ICT Cultuurbudget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en een bijdrage van het Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg. Het project loopt tot 2005. 

Waag Society (<http://www.waag.org/>http://www.waag.org) voert DISC uit als onderdeel van haar Public Research programma. Dit programma is gericht op de bevordering van een toegankelijke, open en geďnformeerde samenleving. 

Nederland Kennisland (<http://www.kennisland.nl/>http://www.kennisland.nl) heeft het initiatief tot DISC genomen vanwege haar missie Nederland tot een sleutelregio in de internationale kenniseconomie te ontwikkelen, op een manier die economische en sociale meerwaarde creëert. 

U bent van harte welkom op de startbijeenkomst. Het programma is als volgt:

14.45 uur    Ontvangst

15.00 uur    Welkom en inleiding, Syb Groeneveld, Nederland Kennisland

15.15 uur    Belang van open source voor maatschappelijke organisaties, Valentijn Sessink, Open Office

15.30 uur    Open source software en het amateurtoneel, Valentijn van Dijk, theatermaker

15.45 uur    Open source software en de rol van brancheverenigingen, Leon Gommans, I-portal

16.00 uur    Launch website DISC, Paul Keller, Waag Society

16.15 uur    Discussie en testen <http://www.disc.nl/>www.disc.nl

16.30 uur    Borrel

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Syb Groeneveld, Stichting Nederland Kennisland, 020 5756724, <mailto:sg {AT} kl.nl>sg {AT} kl.nl of Mylčne van Noort, Waag Society, 020 557 9898, <mailto:mylene {AT} waag.org>mylene {AT} waag.org
Mylčne van Noort
 PR / Communications
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene {AT} waag.org, http://www.waag.org 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).