www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DRIE DEBATTEN IN POST CS (voormalig TPG-gebouw)
mieke gerritzen on Tue, 8 Jun 2004 22:55:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DRIE DEBATTEN IN POST CS (voormalig TPG-gebouw)


PERSBERICHT

DRIE DEBATTEN IN POST CS (voormalig TPG-gebouw)
over de ontwerpcultuur
een initiatief van Het Sandberg Instituut Ontwerpen

Er heeft zich de afgelopen jaren een enorme democratisering van het 
vak(gebied) ontwerpen voorgedaan. Internationale netwerken, technologie 
en globalisering hebben er voor gezorgd dat ‘het design’ uit het 
isolement is gekomen. Ontwerpen is een breed begrip geworden met 
raakvlakken naar politiek, economie, wetenschap, technologie, 
filosofie, psychologie en commercie.

De engelse term ‘Creative Industries’ wordt ook in Nederland 
geintroduceerd om de economische belangen van creativiteit verder te 
ontwikkelen. De creatieve industrie leidt ertoe dat een kleine groep 
populaire kunstenaars, creatieve helden en supersterren tot in de 
supermarkt worden gereproduceerd en wereldwijd als nieuwe productlijn 
worden gepresenteerd.

Hoe zit het met het ontwerpen? Heeft democratisering van het design 
ertoe geleid dat door oprukkende media- en beeldcultuur en de 
disciplines-mix het design een soort maatschappijleer is geworden? Een 
verplicht vak op de hogeschool, basiskennis voor een journalist en 
straks misschien voor kinderen naast taal, rekenen en gym, designles op 
de basisschool. Is het noodzakelijk voor een ontwerper om te leren 
ontwerpen volgens bestaande modellen. Wat zijn de verschillende 
modellen, en waar wordt een ontwerper voor opgeleid?

Vormgeving krijgt een steeds grotere marktwaarde door toenemende 
commercie in een vrijetijdseconomie waar steeds meer behoefte is aan 
nieuwe producten en modieus tijdverdrijf zoals shopping. De 
ontwikkeling van hype, mode en herhaling als strategie voor succes 
verandert onze ontwerpcultuur. Marktstrategieën zijn vaak krachtiger 
dan politieke, sociale en culturele bewegingen. Methodes, systemen en 
strategieën worden wereldwijd gekopieerd. Herkenbaarheid is het meest 
succesvolle product van deze tijd.

Debatten
Het Sandberg Instituut staat in een traditie van maatschappelijk 
engagement en organiseert tijdens de jubeleum tentoonstelling drie 
debatten over actuele ‘issues’ rond het ontwerpen. De afdeling is zich 
bewust van de veranderingen in de ontwerpwereld. Ook creatieve 
ondernemers worden op hun prestaties afgerekend. Het succes van de 
creatieve industrie, van kunstenaars en ontwerpers wordt in toenemende 
mate afhankelijk van waardering in de markt.

Programma:

vrijdag 18 juni, 17.00 uur
Opening jubeleum tentoonstelling "10 jaar Sandberg Instituut Ontwerpen" 
met live-statement door cultuurfilosoof Henk Oosterling; 
Watismediumspecifiekereflectiviteit?
De tentoonstelling is daarna dagelijks te bezichtigen van 12 tot 20 uur.

zaterdag 19 juni, 18.00 uur
Debat over de toenemende commercie in de cultuur.
Creativiteit wordt aan economische belangen gekoppeld. Wat is de 
consequentie daarvan voor de kwaliteit van de cultuurproductie?
Paul Kuypers		Schrijft over cultuur en politiek (voorzitter)
Dingeman Kuilman	Directeur Premsela Stichting
Lex ter Braak		Directeur Fonds BKVB
Max Bruinsma		Designcriticus
Hans Mommaas	Hoogleraar vrijetijdwetenschappen UVT
Rob Schröder		Filmmaker/ontwerper/docent Sandberg Instituut

zondag 20 juni, 17.00 uur
Debat over theorie in het kunstonderwijs.
De wereld wordt steeds meer beeld. Hoe vertaald dit fenomeen zich naar 
het kunstonderwijs?
Jorinde Seydel			Kunstcriticus/publicist (voorzitter)
Geert Lovink			Media theoreticus, internet criticus en verbonden aan 
HvA en UvA
Koen Brams			Directeur Jan van Eyck Academie Maastricht
Daniel van der Velden	Ontwerper
Koert van Mensvoort	Onderzoeker TUe/kunstenaar/docent Sandberg Instituut

donderdag 24 juni, 18.00 uur
Debat over het meten van creativiteitswaarde.
Is het cultuurbeleid erop gericht om creatieve kwaliteit te bevorderen 
of gaat het meer om het voeren van een creative economie? Hoe wordt 
creativiteit beoordeeld, wie bepaalt de waarde ervan?
Paul Frissen		Hoogleraar bestuurskunde UVT (voorzitter)
Jan Bouts 		Directeur strategie Lowe (o.v.)
Dick Tuinder		Kunstenaar/schrijver
Michiel Schwarz	Onafhankelijk researcher / kroonlid Raad voor Cultuur
Christine de Baan	Ex-voorzitter commisie stimuleringssubsidies Fonds 
BKVB
Dagan Cohen		Creatief directeur Draft

10 jaar Sandberg Instituut Ontwerpen
Jubileumtentoonstelling en debatten
18 t/m 25 juni 2004
Opening: 18 juni om 17 uur
Post CS, Oosterdokskade 3-5 Amsterdam
Toegang gratis
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).