www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Protest in Paradiso tegen het FBI-onderzoek naar het Critic
Menno Grootveld on Fri, 11 Jun 2004 01:04:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Protest in Paradiso tegen het FBI-onderzoek naar het Critical ArtEnsemble


STOP DE OORLOG TEGEN DE KUNST
Een protest tegen het FBI-onderzoek naar de activiteiten van het Critical
Art Ensemble

Dinsdag 15 juni van 16 tot 18 uur
in Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
mmv Raoul Teulings, Saskia Bos, Lucas Reijnders en B-Raw

Het Critical Art Ensemble (CAE) is een collectief van wereldwijd bekende
kunstenaars, dat zich manifesteert in de context van de openbare ruimte, het
onderwijs, de wetenschap en de kunsten. Leden en sympathisanten van het
collectief zijn gedagvaard om op 15 juni in Buffalo, New York te verschijnen
voor een federale Grand Jury op grond van een tenlastelegging inzake
bio-terrorisme, die is gebaseerd op de zogeheten US Patriot Act.

De laatste jaren is het Critical Art Ensemble zich steeds meer gaan
toeleggen op het informeren van de publieke opinie over biotechnologie en de
politieke, culturele en economische gevolgen daarvan. Dit werk is geenszins
sensatiebelust. Door het publiek in de gelegenheid te stellen zelf proeven
te doen, reikt het Critical Art Ensemble slechts informatie en kennis aan.
Het brengt mensen in contact met de werkelijkheid van het wetenschappelijk
onderzoek, op manieren die dikwijls niet toegankelijk zijn voor het grote
publiek. De experimenten vinden steevast plaats op veilige en weloverwogen
wijze, met gebruik van stoffen die algemeen verkrijgbaar zijn voor
onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

In zijn pogingen het publiek tegen terrorisme te beschermen gaat de FBI zijn
boekje te buiten door hevige druk uit te oefenen op een groep kunstenaars
die niets anders beoogt dan het stimuleren van een vreedzaam debat over
onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor een gezonde democratie. De
Amerikaanse grondwet waarborgt het recht op de vrijheid van meningsuiting.
Iedere democratie heeft de plicht minderheden te beschermen tegen de
tirannie van een denkbeeldige meerderheid. De overheid moet zijn
verantwoordelijkheid jegens haar onderdanen niet te grabbel gooien door
onschuldigen te vervolgen.

Je bent van harte welkom op de protestmanifestatie van dinsdag 15 juni in
Amsterdam, die plaatsvindt ten tijde van de hoorzitting door de Grand Jury,
teneinde uitdrukking te geven aan onze solidariteit met het Critical Art
Ensemble en met de vele andere slachtoffers van het huidige misbruik van de
staatsmacht, waardoor fundamentele burgerrechten met voeten worden getreden.
Sprekers uit de wereld van de kunsten, de wetenschap en het recht en de
rapper B-Raw zullen inzicht bieden in wat gaande is en wat op het spel
staat.
Wij eisen vrijheid van informatie, vrijheid van onderzoek en vrijheid van
meningsuiting. Laat de aanklacht tegen het Critical Art Ensemble vallen!

Tot nu toe hebben zeven personen een dagvaarding ontvangen:
Steve Kurtz, mede-oprichter van het Critical Art Ensemble en hoogleraar aan
de Universiteit van Buffalo;
Steven Barnes en Dorian Burr, mede-oprichters van het Critical Art Ensemble;
Beatriz da Costa en Paul Vanouse, kunstenaars die hebben samengewerkt met
het Critical Art Ensemble;
en de sympathiserende kunstenaars Adele Henderson en Andrew Johnson.

De manifestatie in Amsterdam beoogt het volgende:
* het bijeenbrengen van een aantal deskundigen die het Nederlandse publiek
kennis moet laten maken met de feiten in deze zaak;
* het gebruik van kunst, muziek en taal om uiting te geven aan onze boosheid
over de acties die tegen het Critical Art Ensemble zijn ondernomen;
* het leggen van verbanden tussen deze inbreuk op de vrijheid van
meningsuiting met andere, dikwijls racistische, vormen van gebruik van de
anti-terreurwetten, in de VS en daarbuiten;
* het demonstreren van onze solidariteit met de leden van het Critical Art
Ensemble;
* het zenden van een duidelijke boodschap aan de VS dat de wereld toekijkt.

Het Critical Art Ensemble is onschuldig!
               
www.caedefensefund.org

De initiatiefnemers:

Matthew Fuller
David Garcia
Menno Grootveld
Eric Kluitenberg
Geert Lovink

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).