www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] "gras groeit niet harder door er aan te trekken" (Cyburg)
Patrice Riemens on Sat, 31 Jul 2004 18:07:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "gras groeit niet harder door er aan te trekken" (Cyburg)


Die zin mag door elke 'grass root' initiatief die van boven af in de 
beknuffeling dreigt te raken als placard omhoog worden gehouden!

De achtergronden van Cyburg heeft veel gemeen met wijlen de DDS (De 
onderzoeker naar Cyburg, Dennis Becker, is trouwens een veteraan van het 
onderzoek naar de Digitale Stad, en dat was een cottage industry op zich!)
Het verschil is dat de (lokale) overheid zich dit keer wel mee ging aan 
bemoeien, maar daarmee verander je de demographics niet.

Het lijkt ook op het verhaal van dat andere, ook roemloos ten onder gegane 
Franse project: Parthenay. Ook daar was de deelname aan de 'vernette 
gemeenschap' (hoewel omvangrijker dan kennelijk in Cy/Zeeburg-IB) erg 
exclusief tot een paar categorieen beperkt.

Van 'vernette gemeenschappen', al dan niet van bovenaf gesteund/ geordend 
hoor je trouwens weinig meer. Maar dat kan aan mijn eigen onwetendheid 
liggen.

cheerio, patrizio & de Diiiinooos!
in Groningen ... 

On Sat, Jul 31, 2004 at 01:43:20PM +0000, geert wrote:
> http://www.parool.nl/nieuws/2004/JUL/31/ams3.html
> 
> AMSTERDAM - De digitale proeftuin Cyburg, twee jaar geleden opgezet in
> stadsdeel Zeeburg, is mislukt als middel om bewoners meer te betrekken
> bij hun buurt. De leiding van Cyburg erkent dat zelf ook en gaat nu op
> bescheidener schaal verder.
> 
> Nadat Amsterdam en Zeeburg bij een prijsvraag van het ministerie van
> Verkeer en Waterstaat niet werden uitverkoren voor d? Kenniswijk van het
> land (Eindhoven won), besloot de stad in 2001 op eigen houtje door te
> gaan. Van de kosten, 14,5 miljoen euro, droeg de gemeente 4,5 miljoen
> bij, de rest kwam van het rijk en Europese fondsen.
> 
> Tegen het eind van de eerste projectperiode, 2002-2003, onderzocht
> Dennis Beckers van de programmagroep Sociaal-Wetenschappelijke
> Informatica van de Universiteit van Amsterdam in hoeverre Cyburg heeft
> bijgedragen aan de sociale cohesie in Zeeburg. Daar is, concludeert hij
> in zijn studie, niets van terechtgekomen.
> 
> Slechts een klein deel van de Zeeburgse bewoners gebruikt de site
> www.cyburg.nl. Van de bewoners van de Indische Buurt, met veel
> allochtonen en lage inkomens, kent 38 procent Cyburg en zegt drie
> procent de site te gebruiken. 'Buurtbewoners zien geen toegevoegde
> waarde,' aldus het onderzoek. De gebruikers zijn vooral hoogopgeleide
> autochtone mannen met internetervaring. 
> 
> Met andere initiatieven uit Zeeburg op het web is nauwelijks
> samengewerkt. Andere clubs beschouwen Cyburg als log en iets 'van boven'
> in plaats van voortkomend uit de buurt zelf.
> 
> Directeur Herman Wagter van Cyburg zegt in het onderzoeksrapport zelf
> ook in te zien dat het weinig zin heeft buurtinitiatieven van bovenaf te
> stimuleren: ''Gras groeit niet door er harder aan te trekken.'' Wagter
> is vanwege vakantie niet voor nader commentaar te bereiken.
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).