www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] cyburg mislukt (parool)
geert on Sat, 31 Jul 2004 13:58:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] cyburg mislukt (parool)


http://www.parool.nl/nieuws/2004/JUL/31/ams3.html

AMSTERDAM - De digitale proeftuin Cyburg, twee jaar geleden opgezet in
stadsdeel Zeeburg, is mislukt als middel om bewoners meer te betrekken
bij hun buurt. De leiding van Cyburg erkent dat zelf ook en gaat nu op
bescheidener schaal verder.

Nadat Amsterdam en Zeeburg bij een prijsvraag van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat niet werden uitverkoren voor dé Kenniswijk van het
land (Eindhoven won), besloot de stad in 2001 op eigen houtje door te
gaan. Van de kosten, 14,5 miljoen euro, droeg de gemeente 4,5 miljoen
bij, de rest kwam van het rijk en Europese fondsen.

Tegen het eind van de eerste projectperiode, 2002-2003, onderzocht
Dennis Beckers van de programmagroep Sociaal-Wetenschappelijke
Informatica van de Universiteit van Amsterdam in hoeverre Cyburg heeft
bijgedragen aan de sociale cohesie in Zeeburg. Daar is, concludeert hij
in zijn studie, niets van terechtgekomen.

Slechts een klein deel van de Zeeburgse bewoners gebruikt de site
www.cyburg.nl. Van de bewoners van de Indische Buurt, met veel
allochtonen en lage inkomens, kent 38 procent Cyburg en zegt drie
procent de site te gebruiken. 'Buurtbewoners zien geen toegevoegde
waarde,' aldus het onderzoek. De gebruikers zijn vooral hoogopgeleide
autochtone mannen met internetervaring. 

Met andere initiatieven uit Zeeburg op het web is nauwelijks
samengewerkt. Andere clubs beschouwen Cyburg als log en iets 'van boven'
in plaats van voortkomend uit de buurt zelf.

Directeur Herman Wagter van Cyburg zegt in het onderzoeksrapport zelf
ook in te zien dat het weinig zin heeft buurtinitiatieven van bovenaf te
stimuleren: ''Gras groeit niet door er harder aan te trekken.'' Wagter
is vanwege vakantie niet voor nader commentaar te bereiken.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).