www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Enschede, 11 September 2004 : Op Drift
Josephine Bosma on Fri, 27 Aug 2004 14:21:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Enschede, 11 September 2004 : Op Drift


http://www.planetart.nl/opdrift-main.htm

OPDRIFT; een zwervend bestaan
DE ZWERVENDE MENS(HEID)

Aanleiding voor het ontstaan van het thema rond de zwervende
mens(heid) is het feit dat in het (Westeuropese ) stadsbeeld
anno 2004 in toenemende mate de zwervende mens wordt gesignaleerd.
In Enschede was begin jaren 80 een dakloze of zwerver die in de
binnenstad zijn dagen en nachten doorbracht een opvallende
verschijning. Vandaag de dag wordt het centrum van Enschede (en
andere steden) bevolkt door een aanzienlijke groep daklozen,
zwervers, illegalen en verslaafden. Het no-nonsense beleid van de
overheid, de individualistische samenleving, de val van de muur en
de aantrekkingskracht van de welvaart in Fort Europa hebben er o.a.
toe geleid dat velen zonder woning en inkomen hun heil zoeken in de
(binnen)steden en leven op straat. Maar de zwervende mens is niet
alleen de kansloze en dakloze. Ook de welgestelde westerling krijgt
minstens eenmaal per jaar de onbedwingbare behoefte om huis en
haard achter te laten en er, dikwijls met de caravan, een tijdje op
uit trekken naar andere –luxe- oorden.

Het is niet louter de mens zelf die dwaalt. De mensheid als geheel
is dwalende. Vanaf het ontstaan van de mens als zelfstandig denkend
en sociaal levend wezen is de parings- en overlevingsdrang een
belangrijke drijvende kracht in het voortbestaan van onze soort.
Macht en hebzucht hebben al duizenden jaren groepen mensen van hot
naar her over de aarde gejaagd. Denk aan de Grote Volksverhuizing in
Europa na de val van het Romeinse Rijk, of het verschepen van
miljoenen slaven vanuit Afrika. Na de Holocaust, als historisch
dieptepunt, werd een Volkerenbond opgericht om alle landen der aarde
te verenigen, in vrede en voorspoed. Dat deze bond een machteloos
instrument blijkt zien we vandaag de dag, waar op aarde een minderheid
van de wereldbevolking in welvaart leeft en een steeds groeiende,
miljarden tellende meerderheid, verhongert en verpaupert. Ruim 200
jaar na het begin van de industriële revolutie is de mensheid nog
steeds niet in staat om zich zelf evenredig te voeden, ondanks een
overvloed aan voedsel.
Wel worden met ruimtevaartuigen regelmatig wetenschappelijke vluchten
buiten onze dampkring gehouden, zijn meerdere malen mensen op de maan
geland, en wordt, met een bemande vlucht naar Mars binnen enkele
decennia, naarstig gezocht naar leven elders in het heelal.

Boven genoemde elementen, nl. A. De individuele mens als zwerver en
B. De zwervende mensheid zijn de uitgangspunten voor het presenteren
van werk voor deze kunstmanifestatie.

NIET ZOZEER HET SIGNALEREN VAN BOVENGENOEMDE ELEMENTEN, MAAR HET
BIEDEN VAN EEN BEELDENDE OPLOSSING ALS TOEKOMST"BEELD" OF UTOPIE IS
HIER HET UITGANGSPUNT VAN DE TENTOONSTELLING.

Deelnemende kunstenaars:

Atelier Van Lieshout

Átelier des Armes 40 ft container
Atelier dé l Alcool 20 ft container

Frank Dries

Fotograaf en hoofdredacteur van STRAATNIEUWS, de oudste dak- en
thuislozenkrant van Nederland. Frank Dries maakte in 2003 het boek
"Ëyes of the street / beelden van de zelfkant - het straatleven
gefotografeerd door straatmensen". Voor OPDRIFT worden in Enschede
50 wegwerpcamera's meegegeven aan dak en thuislozen. Voor een aantal
consumpties kan het volle rolletje weer worden ingeleverd....

Hieke Pars

Enschede gezien vanuit het perspectief van een niet of nog-niet
legale bewoner van deze stad is het uitgangspunt van het kunstproject
van Hieke Pars.
Samen met enkele niet- of nog niet legale bewoners van Enschede
heeft Hieke de stad onderzocht op locaties die voor hen van belang
zijn of in de nabije toekomst kunnen worden. Elke locatie zal worden
gemarkeerd met een groene opgerolde mat

Social Fiction

Het HUISDIERHUIS is een dakloze en in zijn droomhuis opgesloten in
een computerprogramma, hopend op iemand die de tijd wil nemen met hem
te praten. het HUISDIERHUIS, is een huis dat groeit als een plant
reagerend op de woorden die je met hem wisselt. Webpagina's op
http:/www.socialfiction.org

Wilja Jurg

Een film over Berry & Angie
Berry vondt de liefde letterlijk op straat, en gaf haar onderdak. Op
een prachtige zomerdag gaven zij elkaar het ja-woord.

KUNSTENAARSINITIATIEVEN UIT OVERIJSSEL

&tree
Ateliers '93
Stichting Cultuur Media Twente
De Coöperatie
De Driehoek met de Punt
de Fabriek
De Hondenkoekjesfabriek
De Silo
Doas
DeHengeloOpen
In-de-Gang
Kongsi
Perron 1
PLANETART
R10
Safe de Flat
Meester de Laat
White Suit Projections

Voor wat info over de locatie en organisatie:

http://3voor12lokaal.vpro.nl/magazines/news/index.jsp?portals=8181&magazines=8184&news=38722

In oktober volgt Media ART Festival Enschede 2004, een samenwerking
van Planet Art en Earational:

http://www.planetart.nl/media-art-festival-2004.htm

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).