www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Stichting Spamvrij.nl is opgeheven
Rejo Zenger / spamvrij.nl on Sun, 10 Oct 2004 20:58:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Stichting Spamvrij.nl is opgeheven


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Stichting Spamvrij.nl aan haar eigen succes ten onder
Rotterdam, 10 oktober 2004


De stichting is op 8 april 2003 opgericht in een reactie op de
dreigementen die een maand eerder er voor zorgden dat de hosting
provider de website uit de lucht haalde. De werkzaamheden van de
stichting Spamvrij.nl waren gericht op onderzoek naar en analyse
van de spam verzonden door Nederlandse organisaties enerzijds en
voorlichting aan alle relevante partijen anderszijds.

De stichting Spamvrij.nl is van meet af aan door derden beschouwd
als autoriteit op het gebied van Nederlandse spam en werd dan ook
meteen na haar oprichting benaderd door providers en bedrijven die
hun anti-spambeleid wilden verbeteren. In de loop van de tijd
heeft de stichting dan ook met vele tientallen instanties overleg
gevoerd.

Terwijl voor de oprichting de vrijwilligers van spamvrij.nl zich
voornamelijk bezig hielden met het onderzoek naar de spam die door
Nederlandse organisaties werd verzonden, groeide het aandeel van
de tijd die werd besteed aan het voorlichten en assisteren van
andere partijen aanzienlijk. Dat leverde een onthoudbare situatie
op: de vrije tijd van de mensen achter de stichting Spamvrij.nl
bleek eindig. Ze kon niet langer goed doen waar ze goed in was:
het analyseren van spam en het traceren van spammers.

De stichting Spamvrij.nl heeft geprobeerd financi¿e steun te
vinden om haar werk voort te kunnen zetten. De genereuze donaties
van BIT en XS4ALL ten spijt kon de stichting echter niet voldoende
structurele financi¿e ondersteuning vinden om het voortbestaan te
garanderen.

De stichting Spamvrij.nl heeft daarom besloten zichzelf op te
heffen. Van de vrijwilligers achter de stichting kan immers niet
verwacht worden dat zij zich blijvend uit de naad werken, zonder
dat daar iets tegenover staat. Daarmee is de stichting Spamvrij.nl
aan haar eigen succes ten onder gegaan. De beloofde donaties zijn
alsnog geweigerd en aan de gulle gevers geretourneerd.

De noodzaak van het werk is echter niet verdwenen. Spamvrij.nl
realiseert zich maar al te goed dat zij met haar onderzoek en
publicaties een zinvolle bijdrage levert aan de spambestrijding in
Nederland. Om de opgebouwde kennis te behouden zal het project
spamvrij.nl blijven voortbestaan en zullen enkele mensen als
privepersoon doorgaan. De website is aan hen overgedaan, en
spammeldingen blijven welkom.

Deze constructie ontslaat de overblijvenden van een aantal, nu
statutair verankerde taken zoals lobbyen, voorlichting geven en
dergelijke. Het bedrag dat na opheffing van de stichting resteert,
wordt beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers die door blijven
gaan met een deel van het werk van de stichting.

Spamvrij.nl zal zich nu voornamelijk gaan richten op onderzoek en
analyse van de door Nederlandse organisaties verzonden spam en zal
daarmee zoveel als mogelijk CERT's, abusedesks van providers en
wetshandhavers assisteren.


- ----
Noot voor redacties:

Contactpersoon: Rejo Zenger.

Bij voorkeur per e-mail via <rejo {AT} spamvrij.nl>, telefonisch contact 
kan via 06-54792047 (tot 18:00 moeilijk bereikbaar).


- -- 
Rejo Zenger <rejo {AT} spamvrij.nl> - http://www.spamvrij.nl - PGP 0x6491AD58 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFBaYb6Ha9Q5nX8UPMRAoi7AJwIZjJis0uS8VL5l+WmZx5TCy7W9wCfZ0gW
LoeBj/lgFloCKMyqJqxYvEE=
=WUmA
-----END PGP SIGNATURE-----
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).