www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FNV contra milieu
ravage on Mon, 18 Oct 2004 22:26:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FNV contra milieu


FNV is slecht voor het milieu

Feest bij de milieuactivisten van de stichting ENCI-stop. Het Limburgse bedrijf
ENCI maakt eerdaags officieel bekend te zullen stoppen met de mergelwinning in
Maastricht. Het bedrijf gaat niet helemaal dicht, maar beperkt zich in de
toekomst tot het vermalen en verpakken van cement voor met name de Nederlandse
markt. Enkel FNV Bondgenoten kan nog roet in het eten gooien.

Het besluit van het moederbedrijf Heidelberg Cement Group betekent ook dat
verdere strijd over de verlening van een nieuwe vergunning voor mergelwinning
in de komende 25 jaar in Maastricht overbodig is. De provincie verklaarde zich
vorige maand bereid die vergunning te verlenen met het oog op het behoud van de
werkgelegenheid.

Dat principebesluit zorgde voor nieuwe, felle reacties van de Stichting
ENCI-stop die al jaren vecht tegen een verdere afgraving van de Sint
Pietersberg. De cementfabriek wint reeds gedurende 75 jaar mergel uit de St
Pietersberg. Inmiddels is de St. Pietersberg een erkend, beschermd en uniek
natuurmonument.

Ten einde de mergel droog te kunnen winnen onttrekt zij jaarlijks een miljoen
kubieke meter zuiver grondwater aan de bodem. Dit water wordt rechtstreeks
geloosd in de Maas. Het is aangetoond dat deze grootschalige wateronttrekking
leidt tot verdroging van het Jekerdal en haar omgeving. (1)

De sluiting van ENCI is goed voor mens en milieu, zou je denken. Maar niet voor
de FNV. FNV Bondgenoten dreigt inmiddels met stakingen als de werknemers van de
cementfabriek in Maastricht niet de garantie krijgen dat ze nog vijf jaar
kunnen blijven werken. De FNV komt met zijn eis na overleg met de
ondernemingsraad.

De opstelling van de FNV wekt overigens weinig verbazing. De vakbond staat
algemeen bekend om haar rechtse koers. Zo belegt de FNV in de vervuilende
olie-industrie (o.a. TotalFinalElf), kernenergie (o.a. Exelon), wapenindustrie
(o.a. BAe, Raytheon, Lockheed Martin), chemie-, farmacie- en
biotechnologiebedrijven (o.a. Dow Chemical), mediaconcerns (o.a. Walt Disney)
en vuile kleren (o.a. Gap). (2)

In wezen is het natuurlijk een lachertje dat de laatste weken zovele linkse
mensen zich achter het karretje van de FNV promotiekaravaan hebben laten
spannen. Maar niet getreurd, je kan het goed maken door de FNV te bellen of
protestmails te sturen met de mededeling dat ze het voornemen van de directie
van ENCI dienen te respecteren en afzien van de voorgenomen acties. In het
belang van het milieu.

Bel FNV Bondgenoten: 0900 9690 of laat veelverdiener Lodewijk de Waal via z'n
weblog weten wat je van de opstelling van de FNV vindt: 
http://www.fnv.nl/weblog/renderer.do/clearState/true/menuId/47263/returnPage/39349/


Bronnen:
1. ENCI-stop:  http://www.enci-stop.nl
2. NRC Handelsblad
3. De Limburger----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).