www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Groepsportretten 2004
Wiebe de Ridder on Tue, 19 Oct 2004 17:59:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Groepsportretten 2004


PERSBERICHT   Rotterdam,  19 oktober 2004

GROEPSPORTRETTEN 2004  –  ANGST&RUIMTE

In Rotterdam wordt 11 december 2004 de manifestatie Angst&Ruimte 
georganiseerd in het kader van Groepsportretten 2004 (GP04). Talentvolle 
jonge ontwerpers zijn uitgenodigd om tezamen met generatiegenoten hun visie 
te geven op het veiligheidsvraagstuk.
Op deze dag zullen de vier groepen hun resultaten presenteren in de vorm van 
installaties (DUS), een event (Shine 5.0), een vj-avond (Mr. Smith), een 
tentoonstelling en een debat (Untitled). De presentaties zullen op 
verschillende locaties in Rotterdam te zien zijn. Tevens zal op deze dag de 
bijbehorende publicatie worden gepresenteerd. Deze publicatie omvat naast de 
resultaten van GP04 verschillende essays waarin de projecten in perspectief 
worden geplaatst door verschillende auteurs.

Angst&Ruimte
De westerse samenleving wordt geterroriseerd door angst. Of het nu de 
nationale veiligheid betreft, de verkeersveiligheid of die van de 
volksgezondheid; iedere vorm van risico dient te worden gespreid, afgedekt 
of uitgeroeid. De veiligheidsobsessie laat steeds meer zichtbare sporen 
achter, met name in de openbare ruimte. Snelheidsbeperkende drempels, 
rookvrije zones en surveillancecamera’s dienen een maatschappij in het teken 
van preventie.
De mechanismen van controle en uitsluiting waarmee we ons tegen het 
vermeende onheil verdedigen, werken normatief en daarmee reductief. Het 
verlangen naar veiligheid heeft de leefomgeving uitgekleed en 
gestandaardiseerd. Letterlijk zijn de scherpe kantjes er van af. De 
veiligheidsutopie schrijft een steriele, transparante en neutrale omgeving 
voor, waar normaal zijn de norm is en waarin het bijzondere als bedreiging 
wordt ervaren.
Het veiligheidsvraagstuk kan ook van de andere kant worden benaderd: welke 
risico’s zijn we eigenlijk bereid te nemen? Hoe ziet onze leefomgeving eruit 
als we zelf mogen bepalen, of op zijn minst interpreteren, waar de grenzen 
liggen? Op welke structurerende wijze kunnen veiligheid en risico gestalte 
geven aan de inrichting van Nederland?

Groepsportretten van jonge architecten
Groepsportretten van jonge architecten 2004 is een project van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Fonds voor Beeldende Kunsten 
Vormgeving en Bouwkunst en is georganiseerd door Urban Affairs. GP04 is de 
vierde aflevering in een reeks van projecten die trachten het enthousiasme 
en de onbevangenheid van jonge ontwerpers aan te wenden voor vraagstukken 
die van grote invloed zijn op de ruimtelijke inrichting van Nederland. 
Groepsportretten is gepositioneerd in het grensgebied van onderzoek en 
ontwerp.
In het kader van GP04 zijn jonge architecten, woonachtig in Nederland en 
België, uitgedaagd om hun visie te geven op de veiligheidsobsessie en binnen 
dit thematisch kader een onderzoeks- cq ontwerpopgave te definiëren. 
Gevraagd is om hiertoe een multi-disciplinair team te formeren dat deze 
opgave vanuit meerdere perspectieven benadert.
De vier geselecteerde teams van GP04, Mr Smith, DUS, Untitled en Shine 5.0, 
hebben vervolgens onafhankelijk van elkaar een onderzoeks- en ontwerptraject 
uitgezet. Tussentijds zijn er meerdere discussieavonden geweest waarop de 
groepen hun gedachtegoed aan elkaar konden presenteren. De input aan de 
discussies werd van buitenaf geleverd door critici en gastsprekers. Enkele 
van deze critici hebben ook een bijdrage geleverd aan de publicatie.

Voor meer informatie:
WWW.GP04.NL
Urban Affairs (Theo Hauben) corporate {AT} urbanaffairs.nl

Groepen GP04
UNTITLED: Bas Princen(ontwerper/fotograaf), Milica 
Topalovic(architect/stedenbouwer), Kersten Geers(schrijver/architect), David 
van Severen(architect).
MR SMITH: Claudia Linders(architect), Duzan Doepel(architect), Ronald 
Wall(architect/economische geograaf), Minke Themans(visuele communicatie), 
Mark van Beest(grafische/audiovisuelevormgeving).
DUS: Martine de Wit (architect), Hans Vermeulen (architect), Roel Spits 
(onderwijzer), Diana Kuip (journalist/columnist), Hedwig Heinsman 
(architect), Arja Boon (sociaal cultureel wetenschapper /organisatie 
deskundige).
SHINE 5.0: Ade Aboaba (architect), Caroline O’Donnell (architect), Jasper 
Springeling (grafisch vormgever & bewegend beeld), Wiebe de Ridder 
(marketing & comminucatie, cultuurtheorie), Petra van Bennekum (mode & 
fotografie)

Publicatie ANGST&RUIMTE
Bert de Muynck, Benjamin Barber, Joshua Karant, Moritz Kung, Mark Pimlott, 
Jacob Voorthuis, DUS, Shine 5.0, Mr Smith, Untitled Urban Affairs (red.)/ 
NAi uitgevers/ Vormgeving Stout/Kramer/ Geïllustreerd (kleur-zw/w)/ 
Paperback, ing./ 160 pag/ Formaat: 17x24 cm/ Tekst Nederlands–Engels/ Isbn 
90-5662-422-9/ € 25,00/ Dec 04
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).