www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Politie wil ip-adres van indymedia-posting
Patrice Riemens on Thu, 21 Oct 2004 10:50:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Politie wil ip-adres van indymedia-posting


Het strafrechtelijke hete hangijzer is natuurlijk de vraag of het:
(i) onrechtmatig danwel strafbaar is om anonieme berichten te verzenden;
(ii) onrechtmatig danwel strafbaar is om anonieme berichten te (kunnen) 
ontvangen.

Het antwoord in het geval van briefverkeer is in beide gevallen neen. Het 
lijkt er wederom op dat -zoals gebruikelijk elke keer dat een nieuw 
communicatiemedium zijn intrede doet- de repressieve krachten de komst van 
het digitale aangrijpen om fundamentele vrijheden in te perken cq op te 
heffen.

Maar ja, fundamentele vrijheden? Da's toch voorbij? Get over it!


On Fri, Oct 15, 2004 at 08:46:49PM +0200, Jaap wrote:
> Politie wil ip-adres van indymedia-posting
> 
> Op 5 Oktober 2004 heeft de politie Haaglanden Indymedia NL gevraagd 
> het ip-adres van degene te verstrekken die op Indymedia een
> bedreiging aan het adres van Geert Wilders heeft gepost. 
> 
> Volgens de politie zou Indymedia verplicht zijn deze informatie te
> verstrekken op grond van de recentelijk aangepaste Telecommunicatie 
> en inlichtingen wetgeving.  Indymedia zou verplicht zijn dat soort
> informatie drie maanden te bewaren.
> 
> Kennelijk vindt de Nederlandse overheid het nodig om aan de
> internationale heksenjacht tegen niet-commerciele onafhankelijke media
> mee te doen. Net als recentelijk in de VS en Groot Brittanie word nieuwe
> wetgeving met een hoog 'anti-terrorisme" gehalte misbruikt om dissidente
> stemmen het zwijgen op te leggen. Of de Nederlandse wet dat soort
> aanpak toestaat is ver van zeker. Het is uiterst twijfelachtig of 
> de aangehaalde wetsartikelen op een website als Indymedia van toepassing
> zijn.
> 
> Een officiele reactie van het Indymedia colletief is er nog niet.
> -- 
> Get my gpg key: lynx --dump http://scii.nl/~jaap/jaap.asc|gpg --import -

> ______________________________________________________
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).