www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Namiddagen van de topografie
Maaike Lauwaert on Mon, 24 Jan 2005 16:38:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Namiddagen van de topografie


>
> De Namiddagen van de Topografie
>
>
> Over Beeld en Verbeelding van Stad en Landschap
>
>
> Een cyclus van vijf lezingen ingericht op initiatief van de Hogeschool 
> Sint-Lukas, de vzw Efemera, met steun van de Vlaamse Bouwmeester.
>
> Plaats:
> Het auditorium van het Ferraris-gebouw,
> Koning Albert II-laan 20
> 1000 Brussel
>
> Tijdstip:
> Telkens op vrijdag van 14:00 tot 18:00, op volgende data: 18 februari, 
> 25 februari, 4 maart, 11 maart  en 25 maart 2005.
>
>
> Inschrijvingen en bijkomende informatie via email op het volgende 
> adres: dirk.lauwaert {AT} skynet.be
>
> De “namiddagen” zijn geconcipieerd als een platform voor theoretisch 
> onderzoek, praktijk en beleid met betrekking tot de beeldvorming van 
> de stedelijke en landelijke ruimte. Diverse disciplines en praktijken 
> worden aan de orde gesteld en samen gebracht: van cartografie tot 
> fotografie, van documentaire film tot literaire beschrijvingen, van 
> luxealbum tot beeldarchief, van urban studies tot het 
> architectenbureau.
>
> Rond één afgebakend thema worden telkens verschillende actoren aan het 
> woord gelaten. Er wordt binnen ieder thema gezocht naar verbreding en 
> uitwisseling, naar raakvlakken en verschillen tussen praktijk en 
> beeldvorming, beleid en theorie, creatie en archivering, studie en 
> publieksmoment. Het is de ambitie om onderzoek, praktijk en beleid 
> inspirerend op elkaar te laten inwerken: een doorgeefluik te zijn van 
> informatie, initiatieven, beelden en inzichten.
>
> Programma:
>
> Telkens in het Ferraris-gebouw vanaf 14 uur tot 18 uur. De 
> interventies eindigen om 17:00, daarna zijn drank en hapjes voorzien 
> om nog tot 18:00 na te praten en contacten te leggen.
>
> 18 / 2 Vlaams Bouwmeester en het werk van Niels Donckers
> Marc Santens (Vlaams Bouwmeester), Niels Donckers (Fotograaf Vlaams 
> Bouwmeester) over de foto-opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Jos van 
> den Breede (Sint Lukas archief; o.v.) over de archivarische 
> mogelijkheden van een inventariserende fotocollectie.
> 25 / 2 Dirk Lauwaert over stadsfotoalbums
> Dirk Lauwaert (Hogeschool Sint-Lukas Brussel), Griet Cappelle 
> (afgestudeerde UGent Architectuur; o.v.) en Luc Demeester 
> (afgevaardigde bestuurder uitgeverij Lannoo, o.v.) bespreken 
> respectievelijk het fotoalbum “Brugge herzien” (met werk van Georges 
> Charlier), toeristische gidsen uit de 19de eeuw, de praktijk van het 
> stadsfotoboek vandaag.
> 4 / 3 Steven Humblet en de beeldvorming van de stad tijdens het 
> interbellum.
> Steven Humblet (Hogeschool Sint Lukas Brussel) vergelijkt twee Duitse 
> fotoalbums uit het interbellum. Pool Andries (Fotomuseum Antwerpen) 
> kaart de afwezigheid van moderne stedelijkheid en architectuur in de 
> Belgische fotografie aan.  Hilde Heynen (Architectuur, KULeuven) 
> onderzoekt de rol van fotografie in architectuurpublicaties uit die 
> periode.
> 11/ 3 Pieter Uyttenhove en Bruno Notteboom over het Massart-project
> Bruno Notteboom (Vakgroep Architectuur & Stedenbouw Ugent) over de 
> foto-opdracht Massart, Pieter Uyttenhove (Vakgroep Architectuur & 
> Stedenbouw Ugent) over foto-opdrachten van Antwerpen ’93 en Frits 
> Gierstberg (hoofd tentoonstellingen Nederlands fotomuseum Rotterdam; 
> o.v.) over landschapsfotografie in Nederland.
> 25 / 3 Geert Goiris en de gecontroleerde ruimte
> Geert Goiris (Hogeschool Sint Lukas Brussel) over de logica van de 
> bewaking in recente fotoprojecten, Peter Rotsaert (Filmmuseum, 
> Brussel) over de ruimtelijkheid van Parijs in het werk van Atget en in 
> de serial Fantomas van Feuillade, Steven Jacobs (Architectuur en 
> Stedenbouw UGent) over de topologie van de bespiedende blik, DanIël 
> Dumoulin (Commissaris, Afdelingshoofd ICT, Lokale Politie Mechelen) 
> over vergaring, opslag en verwerking van beeldmateriaal uit 
> bewakingscamera's.
>
>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).