www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re[2]: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
Josephine Bosma on Tue, 15 Feb 2005 16:56:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


Als deze reactie te veel uit de losse pols is, blame it on my PMS...

nederlands eerst, engels daarna.
dutch first, then english....

rmin> Bij deze mijn laatste protest mail op nettime-nl met betrekking tot het
rmin> versturen van louter Engelstalige emails.

Diegene die je deze mail cc-ed spreekt helemaal geen nederlands, wat
na je bij het bekijken van zijn naam toch wel zou kunnen bedenken.

The person who sent the email does not speak or write dutch, which his
name could have made you suspect..

rmin> In deze tijd waarin Nederland zoekende is naar normen, waarden en haar eigen
rmin> identiteit, vind ik het uiterst ongepast om onze moedertaal te verloochenen.
rmin> De tijd dat we trots waren dat iedereen in Nederland toch wel Engels spreekt
rmin> ligt ok alweer achter ons, het blijkt voor Engelstaligen uiterst lastig
rmin> Nederlands te leren spreken aangezien de Nederlanders zelf de moeite al niet
rmin> meer doen zodra ze merken dat het ook in het Engels kan. Zulks komt de
rmin> integratie uiteraard niet ten goede - om over onze nationale identiteit maar te
rmin> zwijgen.

Deze discussie laait van tijd tot tijd op op deze lijst en het laatste
wat er volgens mij over gezegd is (ik kan de mail niet vinden) was dat
hoewel het nederlands geprefereerd wordt op nettime-nl, het ook
belangrijk is dingen te weten te komen die op nederland betrekking
hebben of voor nederlanders interessant zijn. Als deze berichten niet
in het NL beschikbaar zijn, dan maar in een andere taal. Voordeel is
van dit medium dat je, mocht iets interessant lijken maar je kunt het
niet lezen, er altijd iemand is die je kunt vragen wat er stond (via
de lijst, bijvoorbeeld), of je kunt een vertaalrobot proberen te
gebruiken, zoals die op het net te vinden zijn. Het is niet
superfraai, maar eerlijk gezegd vind ik gepraat over een nationale
identiteit ook niet erg fraai. Alsjeblieft zeg. Enig idee hoeveel
'nationale identiteiten' nederland in haar verleden binnen heeft
gesleept?

The discussion about using 'dutch only' on this list erupts from time
to time and the last thing that was said about it (can't find the
mail) was that, even if dutch is preferred on nettime-nl, it is also
important to get to know things that are related to the netherlands or
which could be interesting to dutch people. If such messages are not
available in dutch, another language will have to do. Within this
medium you have the benefit of always being able to ask someone what a
message said if it seems interesting to you and you could not read it
(on the list, for instance), or you could try using a translate-bot,
which are available online. It does not win a beauty-award, but
neither does talking about our national identity. Please!!! Do you
have any idea how many 'national identities' have been dragged into
the netherlands in the past?

Josephine

nationale identiteit/national identity:
post-indo
*

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).