www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: Stichting Perdu: Mind the Gap I
Pieter on Tue, 15 Feb 2005 16:46:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Stichting Perdu: Mind the Gap I


-- forwarded message --:

Vrijdag 18 februari

Mind the Gap I

Aanvang: 20.30 uur

Toegang: 6/5 euro

m.m.v. Maaike Bleeker, Cecile Brommer en Nirav ChristopheDe dramatekst wordt niet gewaardeerd in Nederland. Was de dramatekst
vroeger

de oogappel van de literatuur, nu wordt hij stiefmoederlijk behandeld,
zelfs

genegeerd. Critici besteden geen aandacht aan dramateksten, literaire

uitgeverijen hebben geen 'dramafonds' meer en het genre drama schittert
door

afwezigheid in de studie moderne Nederlandse letterkunde.Perdu duikt in de loopgraven van het literaire veld en gaat in de eerste

aflevering van Mind the Gap op zoek naar de oorzaak van deze
onderwaardering

in letterenland. De 'emancipatie' van het theater (als instituut met een

eigen wetenschap) ten opzichte van de literatuur, heeft grote gevolgen
gehad

voor de waardering van de dramatekst als genre. De vraag is of deze

ontwikkelingen te betreuren of toe te juichen zijn.

Op deze avond zullen de Cecile Brommer, Maaike Bleeker en Nirav
Christophe

zich over deze kwestie buigen.Maaike Bleeker is als onderzoeker en docent verbonden aan de faculteit

Theaterwetenschap aan de UvA. Dramatekst-analyse is een onderdeel dat

nauwelijks aan bod komt binnen het programma van de theaterwetenschap.

Tegelijkertijd verwijst de literatuurwetenschap de dramatekst naar de

faculteit theater. Aan de hand van een case-study zal Maaike Bleeker
zich

buigen over de positie van de dramatekst binnen de theaterwetenschap en

(postmoderne) theatertheorie.Cecile Brommer is dramaturge en werkt (onder meer) bij Het Zuidelijk
Toneel.

Zij zal zich in haar bijdrage buigen over de 'gap' tussen dramatekst en

voorstelling. Sommige dramateksten vormen een probleem voor
theatermakers:

ze lijken zich niet te conformeren aan de 'wetten van het theater'. De

handeling is afwezig of vindt 'off stage' plaats, de tekst is
monologisch in

plaats van dialogisch, er is een verteller aanwezig in de dramatekst -

kortom: de dramturg loopt tegen een aantal moeilijkheden aan die
ontstaan

bij de omzetting van de dramatekst naar een enscenering.Nirav Christophe is - van oorsprong - neerlandicus en verbonden als
docent

dramaschrijven aan de HKU. Hij zal een lezing houden over de positie van
de

dramatekst ten opzichte van het literaire veld en ingaan op de
specifieke

problemen waar de hedendaagse dramaschrijver tegenaan loopt op het
moment

dat hij of zij een tekst wil publiceren of laten opvoeren.U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Voor meer informatie of om te reserveren kunt u bellen naar: 020-4220542Met vriendelijke groet,

Anneke Jansen (06-47472157)

Rinske Verberg (06-42161641)

Stichting Perdu

Kloveniersburgwal 86

1012 CB Amsterdam

020-4220542

www.perdu.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).