www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
rob on Thu, 17 Feb 2005 18:28:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


Uiteraard moet je charters en manifesten op hun meritus beoordelen. Je dient ze
echter wel serieus te nemen. Zolang er geen veranderingen of amandementen
worden aangebracht doen ze terzake. Als er vervolgens iets gebeurt dat tegen de
vastgelegde bedoeling van deze mailinglijst indruist dan kan toch niemand het
mij kwalijk nemen dat ik een klacht indien en daarmee naar het manifest en/of
charter verwijs?

Blijkbaar wel, want als ik niet nogal van mening zou zijn dat ik inderdaad
gelijk heb zou ik mij niet de vele onheuse bejegeningen van sommige gebruikers
van deze lijst op de hals halen. (nee ik ben niet dom, rechts radicaal, geen
hekel aan buitenlanders, speel niet graag op onderbuikgevoelens in, nee geen
gebrek aan historisch besef - en ja zeker wel patriottistisch). Van welk niveau
mijn houding in deze discussie is mag iedereen voorzichzelf bepalen - van de
meesten weet ik het al wel.

Geheel in de huidige Zeitgeist van normen, waaren en integreren pleit ik voor
overwegende eentaligheid op deze lijst, gelijk het manifest want Nederland is
niet defacto niet tweetalig (dan is het op zijn minst zeventalig, net nog
gecheckt hier op de Kinkerstraat). Niet Nederlandse berichten graag op zijn
minst van een Nederlandse samenvatting voorzien en beter nog, integraal
vertaald posten. Het kan me dan ook niet schelen of het oorspronkelijke bericht
in het Engels, Spaans, Chinees, Duits, Frans of Russisch zijn.
OF pas het charter aan en schep duidelijk in deze kwestie, dan valt er ook niets
meer te klagen. Dank u wel.

Quoting Bas Van Heur <basvanheur {AT} gmx.net>:

> het is jammer dat mensen hier de neiging hebben deze belangrijke discussie
> naar een "zie je wel, heb IK toch gelijk"-niveau te trekken.
>
> privaat of publiek. Dit is GEEN glas-half-vol-half-leeg-discussie, maar
> juist een centraal punt waarover serieus nagedacht dient te worden. Die twee
> domeinen vloeien inderdaad (en in toenemende mate) in elkaar over en precies
> dat is de reden waarom men misschien moet nadenken over een publieke ruimte
> die 'officieel' meertalig is.
> Op het moment dat de publieke ruimte bevolkt wordt door individuen (ja, ik
> houdt hier voor het gemak maar even het bourgeois liberale gedachtengoed als
> de heersende praktijk aan) die zich in toenemende mate bedienen van
> verschillende talen, dan lijkt me het argument dat de publieke ruimte
> gezuiverd moet worden van alle talen behalve het nederlands nogal
> problematisch, om het maar zwak uit te drukken.
>
> nettime-nl als een platform voor discussie en communicatie. Inderdaad, in de
> 'charter' van nettime-nl staat dat nederlands de voertaal is. Dat betekent
> naar mijn mening echter niet dat dit punt nooit achtervraagd mag worden.
> Gezien het feit dat nettime-nl zich richt op net.cultuur in Nederland en dat
> binnen dit Nederland zich in toenemende mate individuele personen ophouden
> die zich met net.cultuur in NL bezighouden, maar niet de Nederlandse taal
> machtig zijn, wil ik toch de vraag weer opwerpen of publieke tweetaligheid
> (in de zin van publiek bekennen dat nettime-nl tweetalig is) misschien wel
> een zinvolle optie is.
>
> Zoals Geert al opmerkte, we leven in een de-facto tweetalig land - naar mijn
> mening geldt dit ook buiten Amsterdam en in ieder geval in zeer sterke mate
> voor de nieuwe media sector die gekenmerkt wordt door verschillende
> overlappende transnationale subculturen.
>
> Welke consequenties je uit deze situatie trekt, daarover dient
> gediscussieerd te worden.
>
> groet,
> bas
>
> editor / cut.up.magazine / www.cut-up.com
> lecturer / institute of media and representation / utrecht university /
> www.let.uu.nl/umr
> journalist / kindamuzik / www.kindamuzik.net
>
>
> --
> DSL Komplett von GMX +++ SupergŁnstig und stressfrei einsteigen!
> AKTION "Kein Einrichtungspreis" nutzen: http://www.gmx.net/de/go/dsl
>
> --
> Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf... z.B. per FreeSMS
> GMX bietet bis zu 100 FreeSMS/Monat: http://www.gmx.net/de/go/mail
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).