www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
Bas Van Heur on Thu, 17 Feb 2005 17:29:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


het is jammer dat mensen hier de neiging hebben deze belangrijke discussie
naar een "zie je wel, heb IK toch gelijk"-niveau te trekken.

privaat of publiek. Dit is GEEN glas-half-vol-half-leeg-discussie, maar
juist een centraal punt waarover serieus nagedacht dient te worden. Die twee
domeinen vloeien inderdaad (en in toenemende mate) in elkaar over en precies
dat is de reden waarom men misschien moet nadenken over een publieke ruimte
die 'officieel' meertalig is.
Op het moment dat de publieke ruimte bevolkt wordt door individuen (ja, ik
houdt hier voor het gemak maar even het bourgeois liberale gedachtengoed als
de heersende praktijk aan) die zich in toenemende mate bedienen van
verschillende talen, dan lijkt me het argument dat de publieke ruimte
gezuiverd moet worden van alle talen behalve het nederlands nogal
problematisch, om het maar zwak uit te drukken.

nettime-nl als een platform voor discussie en communicatie. Inderdaad, in de
'charter' van nettime-nl staat dat nederlands de voertaal is. Dat betekent
naar mijn mening echter niet dat dit punt nooit achtervraagd mag worden.
Gezien het feit dat nettime-nl zich richt op net.cultuur in Nederland en dat
binnen dit Nederland zich in toenemende mate individuele personen ophouden
die zich met net.cultuur in NL bezighouden, maar niet de Nederlandse taal
machtig zijn, wil ik toch de vraag weer opwerpen of publieke tweetaligheid
(in de zin van publiek bekennen dat nettime-nl tweetalig is) misschien wel
een zinvolle optie is. 

Zoals Geert al opmerkte, we leven in een de-facto tweetalig land - naar mijn
mening geldt dit ook buiten Amsterdam en in ieder geval in zeer sterke mate
voor de nieuwe media sector die gekenmerkt wordt door verschillende
overlappende transnationale subculturen. 

Welke consequenties je uit deze situatie trekt, daarover dient
gediscussieerd te worden.

groet,
bas

editor / cut.up.magazine / www.cut-up.com
lecturer / institute of media and representation / utrecht university /
www.let.uu.nl/umr
journalist / kindamuzik / www.kindamuzik.net


-- 
DSL Komplett von GMX +++ SupergŁnstig und stressfrei einsteigen!
AKTION "Kein Einrichtungspreis" nutzen: http://www.gmx.net/de/go/dsl

-- 
Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf... z.B. per FreeSMS
GMX bietet bis zu 100 FreeSMS/Monat: http://www.gmx.net/de/go/mail
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).