www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
Bas Van Heur on Tue, 15 Feb 2005 23:20:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


> Vele aankondigingen van evenementen die in Nederland 
> plaatsvinden zijn echter helemaal niet meer in het Nederlands 
> geschreven.
> 
> Wat mij echter verontrust is dat er ook steeds meer 'nieuwe 
> media' bijeenkomsten plaatsvinden die zich helemaal niet meer richten 
> op de mensen die in dit land wonen. De oorzaak is Schiphol, tourisme, 
> hasj, EU, etc. Dit veroorzaakt een zeker vervreemdingseffect. 

Wat ik me zelf afvraag is in hoeverre dit ook te maken heeft met een
'verwatering' c.q. uitwaaiering van het thema 'nieuwe media' / 'net-cultuur'
in andere gebieden. Andreas Broeckmann stelde b.v. tijdens de afgelopen
Transmediale de vraag of het festival ook over vijf jaar nog wel een reden
tot bestaan zou hebben, aangezien het veld steeds minder te definieren viel
c.q. het veld zichzelf niet meer als een gemeenschap waarnam, iets wat
midden jaren negentig wel nog het geval was. 

Welke consequenties nettime-nl hier uit zou dienen te trekken? Ik weet het
niet.

> De druk om te integreren is voelbaar. Daar hoort ook bij dat 
> de gemiddelde houding tegenover engels verandert. Niet ten goede, moet 
> ik bekennen. We leven de facto in een tweetalig land dat deze stap nog 
> niet formeel heeft durven zetten. Dat zie je vooral in het onderwijs en 
> in de media. Nergens is het zo engels als hier, maar het wordt niet 
> consequent gedaan. Het voordeel van tweetaligheid is dat het een 
> formeel systeem is. Dat ontbreekt nu.

Maak ik hier uit op dat misschien ook nettime-nl zou moeten nadenken over
een 'institutionalisering' van tweetaligheid?

bas -- 
Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf... z.B. per FreeSMS
GMX bietet bis zu 100 FreeSMS/Monat: http://www.gmx.net/de/go/mail

-- 
Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf... z.B. per FreeSMS
GMX bietet bis zu 100 FreeSMS/Monat: http://www.gmx.net/de/go/mail
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).