www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
Jos Horikx on Tue, 22 Feb 2005 14:04:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


At 23:20 15-2-2005 +0100, Bas Van Heur wrote o.a.:
> Geert Lovink wrote:

>> Vele aankondigingen van evenementen die in Nederland 
>> plaatsvinden zijn echter helemaal niet meer in het Nederlands 
>> geschreven.
 
>> Wat mij echter verontrust is dat er ook steeds meer 'nieuwe 
>> media' bijeenkomsten plaatsvinden die zich helemaal niet meer richten 
>> op de mensen die in dit land wonen. De oorzaak is Schiphol, tourisme, 
>> hasj, EU, etc. Dit veroorzaakt een zeker vervreemdingseffect. 

>Wat ik me zelf afvraag is in hoeverre dit ook te maken heeft met een
>'verwatering' c.q. uitwaaiering van het thema 'nieuwe media' / 'net-cultuur'
>in andere gebieden. Andreas Broeckmann stelde b.v. tijdens de afgelopen
>Transmediale de vraag of het festival ook over vijf jaar nog wel een reden
>tot bestaan zou hebben, aangezien het veld steeds minder te definieren viel
>c.q. het veld zichzelf niet meer als een gemeenschap waarnam, iets wat
>midden jaren negentig wel nog het geval was. 

>Welke consequenties nettime-nl hier uit zou dienen te trekken? Ik weet het
>niet.

Volgens mij zoekt iedereen het veels te ver.

Waar het om gaat is dat je op internet moet kunnen vinden wat
je wilt, en dat dat alleen maar mogelijk is als men zich conformeert
aan wat de charters etc van de verschillende lijsten en groepen te 
melden hebben. Als de juiste groepen niet bestaan dan ligt er een
mooie taak te wachten: richt er zelf een op!

"Ons" charter zegt er o.a. het volgende over:

"Ook is het absoluut niet de bedoeling toch weer Engelstalig
   materiaal via nettime-nl te gaan verspreiden. Het is 'dutch 
   only', met de nadruk op nieuw, hoogwaardig materiaal. "
( http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl )


Ik snap niet hoe hier onduidelijkheid over kan bestaan.


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).