www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement February 28th 2005
knock on Tue, 22 Feb 2005 14:07:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement February 28th 2005[English version see below]

STEIM presenteert op 28 februari een zeer speciale concertavond die de 
ruimtelijkheid van geluid aftast. ‘Wordless’ van Yannis Kyriakides is 
een compositie die alleen te beluisteren is met een koptelefoon.
‘Flicker’ en ‘Swiete Drogi’ van C-Schulz zijn daarentegen composities 
voor een surround geluidssysteem.

Yannis Kyriakides ‘Wordless’
‘Wordless’ is een suite voor 12 elektronische werken voor 
hoofdtelefoons en stereo geluidssysteem. Het basismateriaal bestaat uit 
interviews met inwoners van Brussel. De opnamen zijn zo bewerkt dat 
alles – behalve de woorden- overblijft: ademhaling, lachen, stotteren, 
omgevingsgeluiden e.d. Deze woordloze interviews worden op een 
buitengewoon ruimtelijke wijze gemixt voor de digitale koptelefoons, 
terwijl de rest van het muzikale materiaal bestaande uit digitale 
pulsen, resonantie en noise,  op de speakers in de zaal te horen is. Zo 
ontstaat in ‘Wordless’ een spel tussen een muzikale binnen- en 
buitenwereld. Daarnaast kan ‘Wordless’ ook beluisterd worden als een 
woordloze vertelling in geluid, gebaseerd op de verhalen van de 
personen uit de interviews. Met dank aan 433.fm / stille disco voor de 
hoofdtelefoons.

C-Schulz ‘Flicker’
De titel ‘Flicker’ van de 10 minuten durende compositie van
C-Schulz refereert aan de experimentele flickerfilms, die met extreem 
korte beeldsequenties een stroboscoopachtig effect bewerkstelligen. In 
de compositie creëert de accordeon een ritmisch, flicker-effect, zeker 
in combinatie met de zwevende klankbewegingen, overigens gespeeld door 
Jan Werner en Andi Toma van Mouse on Mars.

C-Schulz en Peter Simon ‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’
‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’ is een 50-minuten durende compositie van 
C-Schulz en Peter Simon. Zij namen deel aan een Katholieke 
pelgrimstocht in Polen en maakten er opnamen. De mensenmassa’s 
afkomstig uit heel Oost-Europa trekken van kapel naar kapel in de 
processie. Ze bezoeken mysteriespelen en missen. Tijdens de voettocht 
worden ze toegesproken met stichtende woorden die uit - langs de weg 
geplaatste - luidsprekers klinken. Het beluisteren hiervan is niet 
alleen een arsenaal aan ‘eucharistische sound effects’ van Gregoriaans 
gezang tot monstrueuze kerkorgels: ook horen we moraliserende 
lekenpredikanten, banjospelende Roma en intieme gesprekken van nonnen 
en monniken. Ook beleven we mysteriespelen en Judasverhalen mee, 
waarvan de geluiden zich vermengen met de kreten afkomstig uit de 
marktkraampjes voor de kloostermuren. ‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’ is 
gemaakt in opdracht van de WDR.


Datum: Maandag 28 februari
Plaats: Theater Frascati
Adres: Nes 63
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 10, - / € 8,50 (korting bij stadspas, cjp en studentenkaart)
Reserveringen:  uitsluitend bij Theater Frascati
Meer informatie: 020-6266866 (Theater Frascati) www.nestheaters.nl
of 020-6228690 (STEIM) www.steim.org


On Monday February 28 STEIM presents a special concert event in 
Frascati that deals with spacial sound. The piece ‘Wordless’ of Yannis 
Kyriakides will be performed, for which the audience will be able to 
hear sounds on headphones as well as on speakers. C-Schulz use the 
space with a surround sound system for his compositions ‘Flicker’ and 
‘Swiete Drogi’.

Yannis Kyriakides ‘Wordless’
for headphones and stereo sound system
Originally commissioned and performed at the ARGOS festival in Brussels 
2004, 'Worldess' is suite of 12 electronic pieces for headphones and 
stereo speakers.
The source material comes from sound interviews of Brussels residents 
from the BBOT/BNA archives.The recordings are edited in such a way as 
to leave everything but the words:breaths, hesitations, laughter, 
enviromental sounds, etc . This is then resampled. The wordless 
interviews are mixed binaurally for the headphones, while the rest of 
the musical material comprising of resonances, pulses and noise are 
mixed in the space, so that there is a play between internal and 
external sound sources. The form of the piece also takes the shape of a 
wordless narrative telling a story in sound that are based on the 
stories and characters of the interviews. The headphones are supplied 
by 433fm / Silent Disco.

C- Schulz ‘Flicker’
The title ‘Flicker’ of this 10-minutes lasting piece by the German 
composer C-Schulz refers to experimental flicker films. The accordeon 
creates a similar stroboscopic effect on top of the mesmerising, 
hallucinating sounds, originally played by Jan Werner and Andi Toma of 
Mouse on Mars.

C- Schulz en Peter Simon ‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’
‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’ is a composition of 50 minutes by 
C-Schulz and Peter Simon. During a catholic pilgrimmage in Poland they 
made recordings. People from all over Eastern Europe go to Pland to 
take part in the procession and walk from chapel to chapel. During this 
walk they hear voices from priests coming from hundreds of loudspeakers 
placed beside the roads. What one hears are not merely ‘eucharistic 
sound effects’ of gregorian chants and monstueous organ sounds: one can 
also hear Roma playing banjo, nuns and monks having intimate 
conversations and one can experience mystery plays and Judas stories, 
of which the sounds mingle with the shouts coming from the market right 
outside the cloister walls. ‘Swiete Drogi (Heilige Wege)’ is 
commissioned by the WDR and is performed with kind permission of the 
WDR.


Date: Monday 28 February
Venue: Theater Frascati
Adress: Nes 63
Start: 20.30 uur
Entrance fee: € 10, - / € 8,50 (discount with citypass, CJP and 
studentcard)
Reservations: only at Theater Frascati
More information: 020-6266866 (Theater Frascati) www.nestheaters.nl
or 020-6228690 (STEIM) www.steim.nl

This concert is partly funded by Gemeente Amsterdam


To unsubscribe from this list please go to 
http://list2.xs4all.nl/mailman/listinfo/steimSTEIM					
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)	

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
Nederland

tel 00 31 (0) 20 6228690
fax 00 31 (0) 20 6264262
WEB SITE : http://www.steim.nl
_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM {AT} list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).