www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
Pieter on Wed, 16 Feb 2005 03:54:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City


Ik weet het niet Geert en anderen, wat mij wel verontrust is dat de
eerste fatsoenlijke discussie hier anders dan een aankondiging van we
gaan hier of daar nog eens intellectueel zitten neuzelen over dit of dat
sinds lange tijd met een meer dan bovengemiddeld aantal bijdrages over
het Nederlandsche gehalte moet gaan. (Je mag zelf naar believen wat
komma's toevoegen in voorgaande volzin.)

Grts, P.

<aangehaald hieronder, ik ben lekker weblezer>

Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City

To: nettime-nl **at** nettime.org
Subject: Re: [Nettime-nl] Taming urban monsters: Mexico City
From: Geert Lovink <geert **at** xs4all.nl>
Date: Tue, 15 Feb 2005 10:07:25 +0100
In-reply-to: <200502152022.j1FKMOWQ086956 **at** smtp-vbr4.xs4all.nl>
References: <200502152022.j1FKMOWQ086956 **at** smtp-vbr4.xs4all.nl>

------------------------------------------------------------------------
--------

Gezellig of niet, het thema dat hier is aangesneden is treffend en van
belang.

Voor mij is de regel altijd simpel geweest: op nettime-nl verschijnen
mails die of in het Nederlands zijn of over Nederland gaan. Wat de rol
van Vlaanderen is of zou kunnen zijn laat ik gemakshalve er maar even
buiten. Vele aankondigingen van evenementen die in Nederland
plaatsvinden zijn echter helemaal niet meer in het Nederlands
geschreven.

<...>

*****

Asia Tsunami Relief Efforts (Dutch article, links to articles in English
and other languages):
http://www.indymedia.nl/nl/2004/12/24072.shtml
English article:
http://www.indymedia.org/en/2004/12/112664.shtml

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).