www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Engelstalige Nettime-NL?
Jos Horikx on Tue, 22 Feb 2005 17:58:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Engelstalige Nettime-NL?


At 15:53 22-2-2005 +0100, Michael van Eeden wrote o.a.:
>Jos Horikx:

>> Waar het om gaat is dat je op internet moet kunnen vinden wat
>> je wilt, en dat dat alleen maar mogelijk is als men zich conformeert
>> aan wat de charters etc van de verschillende lijsten en groepen te 
>> melden hebben. Als de juiste groepen niet bestaan dan ligt er een
>> mooie taak te wachten: richt er zelf een op!

>Je kan natuurlijk ook de charter veranderen, ik betwijfel of er animo is
>voor een apart nettime-nl-en voor teksten die wel voor nederland bedoeld
>zijn en dezelfde scene, maar alleen in het engels, zoals bijvoorbeeld de
>uitnodigingen van De Appel. Het argument 'als je het hier niet leuk vindt
>richt je toch je eigen mailing list op' is wel erg flauw, je kan toch ook
>zeggen dat wij met z'n allen als nettime-nl best mogen discussieren over het
>charter?

Je maakt er zo wel iets anders van dan wat ik als de kern van
mijn reply beschouw, en dat is dat internet als geheel niet goed
meer "werkt" als men niet (makkelijk) kan vinden wat men wil.
(Nettime gaat in eerste instantie trouwens over netkritiek, als ik
me niet vergis)

>Ik stel voor dat (het betreffende gedeelte van) de charter van Nettime-nl
>wordt: Nettime-nl is voor teksten in het nederlands of specifiek op
>Nederland gericht, desnoods in een andere taal.

Als iedereen charters maar gaat lopen wijzigen als de deelnemers
zich er niet meer aan houden, dan komen we dus in een situatie
dat niemand meer kan vinden wat ie wil (omdat het dan een continu
proces wordt) en waar het overal over hetzelfde soort diffuse en niet
goed gearticuleerde dingen begint te gaan.

Dat is nu net wat we moeten zien te vermijden.

>Het zou natuurlijk netter zijn en minder mensen voor de kop stoten, zeker
>gezien het huidige nationalistische klimaat, 

Dat is nu precies waaraan ik me erger: het huidige klimaat in
Nederland is zo irrationeel, dat als iemand ergens wat over
te zeggen heeft, dat men van de weeromstuit ook niet meer 
in staat is die kritiek op inhoudelijke gronden rationeel te
weerleggen. De enige dialectiek die er dan nog over blijft is
die van de verdachtmaking. ("demoniseren")

Hier uit zich dat dan in als iemand iets niet zint, dat hij dan
meteen maar in algemene termen als ""nationalisme" gaat
spreken. 

Maar daar begon mijn bijdrage nu net mee: "Volgens mij zoekt 
iedereen het veels te ver." Daarmee doelde ik dus op al die
bijzaken. (die als hoofdzaak beschouwd inderdaad niet onbe-
langrijk zouden zijn, maar wat betreft deze lijst *is* het geen
hoofdzaak, het is namelijk helemaal het onderwerp niet, dat
wordt er hoogstens van gemaakt, indirect, omdat men het
(via het negeren van het charter) indirect op de agenda plaatst)

Maar het charter moet juist voorkomen dat dat soort processen
hier kunnen plaatsvinden, dat is zijn functie.


>als iemand die in Nederland
>iets organiseert minstens een kleine samenvatting in het nederlands ervoor
>plakt als een tekst alleen in het engels is. Maar aan de andere kant woon ik
>persoonlijk juist in Amsterdam omdat ik dat internationale klimaat hier wel
>leuk vindt, als je op straat loopt hoor je niet alleen plat nederlands maar
>ook engels, frans, turks, marrokaans, spaans etc. Ik vind het ook niet erg
>om bij tijd en wijlen aangesproken te worden door zo iemand. En dan vindt ik
>het schattig als ze beginnen met een introductie in het nederlands maar het
>hoeft niet van me.

>Waar ik me wel aan erger is als iemand een engelse tekst van een andere
>mailing list of website verbatim crosspost op nettime-nl. Daar is nettime-nl
>inderdaad niet voor bedoeld, en dat is ook wat bedoeld werd in dat
>oorspronkelijke charter volgens mij. Maar dat is absoluut niet het geval
>voor 99% van de engelstalige postings op deze lijst.

Ik lees het liefst vooral wat er staat, dat is het makkelijst:

"Ook is het absoluut niet de bedoeling toch weer Engelstalig
  materiaal via nettime-nl te gaan verspreiden. Het is 'dutch 
  only', met de nadruk op nieuw, hoogwaardig materiaal. "

(en nu houd ik op met deze discussie, want elders wordt
gesproken over de onwenselijkheid van korte reply-discussies.
Als je de discussie elders wilt voortzetten dan ben ik daartoe
overigens wel bereid, al zou ik niet weten waar. Misschien is
het wel een idee om een nettime-usenetgroep op te zetten om
over dingen die aan de lijst gerelateerd zijn, maar er niet echt 
op passen volgens http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl 


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).