www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 28 mei - symposium Cyberspace - Eindhoven (Modified byGeert
P.M.F. Oomen on Tue, 17 May 2005 19:03:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 28 mei - symposium Cyberspace - Eindhoven (Modified byGeert Lovink)


Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld

Datum: Zaterdag 28 mei a.s.

Plaats: Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Auditorium, Blauwe 
Zaal.

Cyberspace geeft de ruimte aan die ontstaat door de koppeling van 
computersystemen. In deze ruimte bestaan de grenzen van de fysieke 
wereld niet meer. Afstand vormt geen beperking meer voor e-mail, voor 
telebankieren en zelfs niet voor chirurgische ingrepen. Maar de 
grenzeloze ruimte kan veel meer inhouden, want ook fantasieën kunnen 
erin tot leven worden gewekt. In de virtuele wereld kunnen levensechte 
ervaringen gecreëerd worden die eigenlijk fysiek onmogelijk zijn: 
bewegen dwars door muren heen, herleven na de dood of teruggaan in de 
tijd. Maar wat doet dit alles met ons mensen, met onze identiteit en 
met ons wereldbeeld?

Het symposium op zaterdag 28 mei begint om half tien en wordt omstreeks 
half vijf afgesloten.
Het symposium Cyberspace wordt georganiseerd de Radboudstichting en 
door het Thijmgenootschap.
Sprekers zijn onder meer: Jos de Mul (Rotterdam), Petran Kockelkoren en 
René Munnik (Enschede), Palmyre Oomen (Nijmegen, Eindhoven)

Voor meer bijzonderheden over het symposium en voor aanmeldingen:
www.ru.nl/soeterbeeckprogramma (zie onder Publieksactiviteiten: 
symposia).

Programma:
09.30 Ontvangst met koffie / thee
  10.00 Opening en welkom door prof.dr. Theo Bemelmans

Inleiding en voorgeschiedenis
10.10 Cyberspace voor dummies basale vragen aan prof.dr. Jos de Mul
10.30 Grenzen aan het inlijven van techniek? door prof.dr. Petran 
Kockelkoren
11.10 Koffie / thee
11.40 Cyberspace Odyssee: een zwerftocht door een virtuele wereld door 
prof.dr. Jos de Mul
12.10 Vragenvuur vanuit het publiek
12.30 Middagpauze en lunch

Antropologische en religieuze aspecten van cyberspace
14.00 Maakbare identiteit bij jongeren: wannado or wannabe door dr. Cor 
van Halen en dr.ir. Jacob van Kokswijk
14.40 ‘Als vonken boven een stoppelveld’: voormoderne voorstellingen 
van het Nieuwe Jeruzalem en laatmoderne avonturen in cyberspace door 
prof.dr.ing. René Munnik
15.10 Koffie / thee
15.40 Het onmisbare lichaam door prof.dr. Palmyre Oomen
16.10 Vragenvuur vanuit het publiek

16.30 Vertrek uit cyberspace
16.40 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.50 Drankje

Deelnemersvoorwaarden
Deelname aan het symposium kost € 30,-, studenten betalen € 7,50. Dit 
bedrag is inclusief consumpties en lunch. Inlichtingen en Inschrijving 
via: Soeterbeeck Programma (RU Nijmegen), via tel: 024 361 5555, of 
mail: info {AT} soeterbeeck.ru.nl, of web: www.ru.nl/soeterbeeckprogramma 
(zie onder Publieksactiviteiten: symposia).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).