www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Gemeente Boxtel wil beroemde hacker-bijeenkomstverbiede
Karin Spaink on Fri, 27 May 2005 12:36:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Gemeente Boxtel wil beroemde hacker-bijeenkomstverbieden


On 05/23/2005 08:34 PM, Erik Borra kindly wrote

> van http://www.whatthehack.org/news/persbericht
> De organisatie van het internationale hacker-kampeer-congres 'What The
> Hack' heeft van de burgemeester J.A.M. van Homelen van de gemeente
> Boxtel te horen gekregen dat hij niet van zins is een vergunning te
> verlenen voor het evenement. In een brief laat hij weten te vrezen dat
> "de openbare orde en veiligheid in gevaar komen".

Ze draaien bij. Van www.boxtel.nl , halverwege de pagina doorklikken:


=== fwd ===

Vergunningaanvraag Hackersevenement welwillend bezien
Vergunningaanvraag in behandeling

Op 10 mei 2005 heeft Stichting Hal 2001 de aanvraag om vergunning
voor het evenement "What the Hack" op Landgoed Velder gedaan en op
12 mei 2005 is die door de gemeente Boxtel ontvangen. Het evenement
staat gepland van 27 tot en met 31 juli. De aanvraag voor de
vergunning is in behandeling.

Aanvullende informatie over het evenement heeft de burgemeester doen
besluiten de aanvraag welwillend te bezien. Het is nu wachten op het
rondmaken van de diverse aspecten rond:

    * Openbare orde en veiligheid
    * Bereikbaarheid
    * Verkeersafwikkeling
    * Specifieke aanvullende condities die - zoals bij elk evenement
- nog met de organisator worden besproken

Vervolgstappen

Voor de besluitvorming staat in principe een periode van 8 weken. Er
wordt naar gestreefd in de 1e helft van juni een beslissing over de
vergunning te nemen.

Met het oog daarop wordt overlegd met instanties die bij de
vergunningprocedure betrokken zijn en vindt volgende week overleg
plaats tussen de gemeente en de organisatie. Als de vergunning is
verleend zullen wij daarover de aanvrager informeren en mededeling
doen op www.boxtel.nl.

=== end  ===


- K -
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).