www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: Laat u niet vernEUken
H S on Fri, 27 May 2005 23:14:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Laat u niet vernEUken

hallo,

leuk dat we een keer mogen stemmen, maar wanneer doet deze gelegenheid zich weer voor?
wanneer krijgen de burgers van Europa weer de gelegenheid direct invloed uit te oefenen op het beleid van Europa?
Daarin voorziet deze "grondwet" niet en dat is dan ook gelijk het grootste gebrek en belangrijkste onderhandelingsonderwerp bij de verwerping per referendum.
Daarnaast wordt er door voorstanders gehamerd op de nieuwe mogelijkheden voor terrorismebestrijding in EU verband> we leveren met deze onzichtbare nieuwe wetgeving in hetzelfde tempo, zoals in de tatalitaire VS bij de invoering van de Patriot Act na 9/11, onze burgerrechten in, getuige het gebod mbt het opslaan van digitale kenmerken en het verbieden van stakingen als middel voor rechtmatige belangenbehartiging, etc.

De markt is een slecte raadgever en biedt geen garanties op de langere termijn, de grondwet is echter het paard van troje voor de introductie van onbeperkte marktwerking.

Met dit referendum wordt ons de mogelijkheid geboden het EU totalitarisme een halt toe te roepen.

Gebruik uw stem.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).