www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] GRRRondwet
Tjebbe van Tijen on Fri, 27 May 2005 14:09:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] GRRRondwet


Aaan het einde van zijn stukje Grrrondwet in nettimeNL schrijft Reinder:

"Directe democratie (referenda en dergelijke onzin) in combinatie met
televisie zijn de doodsteek voor een goed functionerende parlementaire
democratie..."

"goed functionerende parlementaire democratie"?

Dit lijkt  me een 'contradictio in terminis'  Reinder

De parlementaire democratie  is niets meer en minder dan 'de minst 
slechte optie'  die we kennen om een samenleving te bestieren.

Een systeem waarbij je voor zo'n anderhalfduizend dagen een mandaat 
geeft (je macht afstaat) aan een partij die er dan weer een persoon bij 
kiest (de gemandateerde) die die gedelegeerde macht gaat gebruiken (dit 
kan per land verschillen afhankelijk van het kiesstelsel, denk aan de 
aberaties van het Britse systeem).

De mogelijkheden om zo'n gemandateerde tussentijds terug te roepen, of 
tot de orde te roepen zijn zeer gering.
Dat is ook de reden dat formeel gesproken de 'parlementaire democratie' 
niet als iets aangeduid kan worden dat "goed functioneert".
Het functioneert altijd slecht omdat de gemandateerde de 
verkiezingsbeloftes niet geheel of geheel niet in stand kan houden, 
zich gedwongen zal zien compromissen te maken, die zelfs tot het 
tegendeel van het ooit beloofde kunnen leiden.

Nu is er buiten de formele gang van zaken van 'de parlementaire 
democratie' een wirwar van beinvloedings strategieen en taktieken, die 
ik hier maar even kort samenvat met het begrip 'indirecte democratie' 
(petities, stakingen, lobby, demonstraties, publiek debat, en wat voor 
een opinievormende activiteiten dan maar ook). Het is enkel dankzij dit 
niet geformaliseerde stelsel van gevestigde en ongevestigde 
opninievorming dat "ons" krakkemikkige parlementaire stelsel als 'het 
minst slecht denkbare' gezien kan worden.

Nu ik de 'indirecte democratie' geduid heb, kan ik dan eindelijk de 
reden van mijn reactie op je stukje verwoorden:

"Directe democratie (referenda en dergelijke onzin)"

schrijf  je en dan volgt er nog een niet echt uitgewerkt idee"

"in combinatie met televisie"

ben je nu eigenlijk wel voor 'directe democratie', maar vind je dat die 
niet mogelijk isin combinatie met televisie

of ben je tegen 'directe democratie; op zich?

Of ... vind je dat de televisie in onze samenleving een dusdanig 
manipulatief instrument is dat het de uitoefening van enige vorm van 
'directe democratie' onmogelijk maakt?

Dat laatse kan ik me bijna niet voorstellen... maar ergens staat het er 
toch... bij mij komen dan associaties op met Taliban praktijken uit het 
recente verleden waarbij pogingen ondernomen werden televisie als 
zodanig uit te bannen.

En... nog verder: als televisie 'directe democratie' zou corrumperen, 
waarom gaat dat dan ook niet op voor de 'parlementaire democratie'?

Worden wij dan niet bij voortduring gedurende anderhaldduizend dagen 
dagelijks via de televisie  geconfronteerd met de ons opgelegde 
passiviteit?

Ik denk dat je de 'parlementaire democratie'  niet als een vaststaand 
cyclisch ritueel dient te zien, zonder welk de samenleving ten onder 
dreigt te gaan, maar juist verheugd moet zijn als nieuwe rites met 
ongekende gevolgen geintroduceerd worden. Dit niet in de eerste plaats 
om het formele aspect van 'bestuurlijke vernieuwing' (a la D66), maar 
om de informele psotieve effecten op het publieke debat, de deelname 
aan discussie over het hoe, waarom en waartoe van onze samenleving.

Mijn eigen keuze lag al vele  decennia geleden bij de 'indirecte 
democratie'... op momenten die mij noodzakelijk voorkwamen, los van de 
gang naar de stembus.

tjebbe

On 2005- May -27, at 12:29, ReindeR Rustema wrote:

> rini hartman <rini {AT} paradigmshift.nl> wrote:
>
>> De propaganda machine draait volop, en het is onthutsend om ernaar te
>> moeten kijken.
>
> Het is vast heel erg voor televisiekijkers. Balkenende die met onzin
> argumenten de boel aan het verkopen is, heb ik begrepen. Het lijkt me
> vreselijk om te moeten aanzien, vooral als je niet tegen wilt stemmen.
>
> Ik moet mijn televisie nog steeds aansluiten op mijn schotel (kom er
> niet toe wegens tijdgebrek) en heb zo dus al een half jaar geen
> televisie gezien (sinds ik UPC heb opgezegd).
>
> Mij is dat propaganda-gedoe helemaal ontgaan. Toch ben ik prima
> ge´nformeerd. Als ik het met televisiekijkers heb over het referendum
> hoor ik een heleboel emotionele, stellige argumenten die in de teksten
> die ik heb gelezen allang ontkracht zijn.
>
> Directe democratie (referenda en dergelijke onzin) in combinatie met
> televisie zijn de doodsteek voor een goed functionerende parlementaire
> democratie...
>
>
> -- 
> ReindeR
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>
Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).