www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Commissie Europarlement zegt 'ja' tegensoftwarepatenten
Peter Luining on Tue, 21 Jun 2005 10:26:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Commissie Europarlement zegt 'ja' tegensoftwarepatenten


De Legal Affairs Committee van het Europese Parlement heeft maandagavond 
een groot deel van de amendementen op de wetgeving omtrent de 'software 
patents directive' van tafel geveegd. Het door de Fransman Michel Rocard 
ingediende rapport dat de wetgeving evalueert en stelt dat patenten op 
computergerelateerde uitvindingen beperkt moeten worden tot software die 
voor realisatie van de uitvindingen noodzakelijk zijn, werd met zestien 
tegen tien stemmen goedgekeurd.

In een column somt GNU- en FSF-voorman Richard Stallman op wat er 
allemaal 'absurd' aan de voorgestelde beperking is, en waarom er van 
beperking eigenlijk geen sprake is. In principe staat staat de eis 
centraal dat patenten een 'technologisch' karakter moeten hebben. Deze 
eis zou moeten voorkomen dat 'pure' softwarepatenten worden verleend, 
maar is volkomen verkeerd opgeschreven door mensen die niets van 
programmeren snappen, aldus Stallman: 'All usable software can be 
"loaded and executed in a computer, programmed computer network or other 
programmable apparatus" in order to do its job.' Volgens het Franse 
rapport zou die wettekst juist wél een geldig criterium zijn om 
patenteerbare programma's te onderscheiden. Kleinere bedrijven, 
zelfstandige ontwikkelaars en open-sourceprogrammeurs zien in 
bijvoorbeeld het patent op het geautomatiseerd accepteren van 
credit-cardbetalingen of het patent op de progress bar het bewijs dat de 
politieke bewoordingen het veel te makkelijk maken om patenten op 
software te krijgen.

De woordvoerder van belangenorganisatie Eicta, Marc MacGann, zei dat de 
Europese industrie juist behoorlijk tevreden met het resultaat kon zijn. 
In de Eicta zijn grotere spelers als Intel, Microsoft, Nokia, Siemens, 
SAP en Sony vertegenwoordigd. De groep is traditioneel voorstander van 
een ruime patentwetgeving; de leden menen dat patenten essentieel zijn 
voor investeringen en innovaties. Houders van veel patenten zijn 
bovendien bang dat een terughoudender beleid duizenden bestaande 
producten van de bescherming van patenten zou ontdoen.

Al tweemaal eerder werden bezwaren terzijde gelegd, onder andere 'om 
geen precedent te scheppen voor activiteiten die de wetgeving kunnen 
vertragen'. Van de landelijke regeringen, die zich formeel nog over de 
wetgeving moeten uitspreken, hoeft dan ook geen verdere tegenwerking 
verwacht te worden. Stallman roept zijn lezers alvast op om de telefoon 
te pakken en hun Europarlementariërs aan te spreken. Het Europese 
Parlement volgt echter naar alle waarschijnlijkheid het advies van de 
commissie, zoals dat gisteren is uitgebracht, op. Volgende maand vindt 
de definitieve stemming plaats.
http://www.tweakers.net/nieuws/37739
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).