www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Fill the Bank III: 3 November 2005 [u]
H S on Mon, 22 Aug 2005 21:58:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fill the Bank III: 3 November 2005 [u]


POLITIEK CAFÉ

DOOR DE BANK GENOMEN

Both ENDS nodigt u uit deel te nemen aan het tweemaandelijks politiek café
DOOR DE BANK GENOMEN.

Dit café vindt plaats in aanloop naar de VN-top over armoedebestrijding en
de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF.


Datum:    Woensdag 31 augustus 2005
Tijd:       17.30-19.30 uur
Plaats:     Dudok, Hofweg 1a, Den Haag

Onderwerp:  Millenniumdoelen in de praktijk


Met:

Hans Eenhoorn
Voormalig topman van Unilever en lid van de VN Taskforce on Hunger


Ad Melkert
Bewindvoerder Wereldbank

Maarten Brouwer
Directeur Directie Effectiviteit en Kwaliteit, DGIS, Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Kathleen Ferrier
Tweede Kamer CDA
Bert Koenders
Tweede Kamer PvdA
Farah Karimi
Tweede Kamer GroenLinks
Nina Tellegen
Wemos

Sita Dewkali
Novib

En overige vertegenwoordigers van het Nederlands Platform Millenniumdoelen

Millenniumdoelen in de praktijk

De wereldgemeenschap heeft in 2000 afgesproken om gezamenlijk de
armoedebestrijding wereldwijd aan te pakken. Die zogenaamde `Millenniumtop'
resulteerde in acht internationale ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015
gerealiseerd moeten zijn:

Armoede halveren;
Alle kinderen naar school;
Vrouwen en mannen gelijk;
Minder kindersterfte;
Minder moedersterfte;
Bestrijden HIV/Aids, malaria en andere ziektes;
Duurzaam milieu;
Meer hulp, minder schulden, eerlijke handel.

Vooral het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politici in de
rijke landen worden beschouwd als de gezamenlijke uitvoerder van deze
afspraken. Aan de Verenigde Naties en de ontwikkelingsbanken is een sturende
rol gegeven. Betekent de introductie van deze millenniumdoelstellingen
werkelijk een verandering van het bestaande ontwikkelingsbeleid? Zal er echt
iets veranderen aan de armoede wereldwijd? En in hoeverre zijn de
millenniumdoelen slechts doelstellingen op papier voor beleidsmakers in de
rijke landen en gebeurt er in de praktijk niet veel nieuws voor de mensen om
wie het gaat?

Met dit initiatief draagt Both ENDS bij aan de campagne van het Nederlands
platform Millenniumdoelen. Voor meer informatie: www.maakhetwaar.nl
<http://www.maakhetwaar.nl/>


D O O R D E B A N K G E N O M E N


Een kwart van de Nederlandse ontwikkelingshulp wordt via internationale
instellingen besteed, maar er is bijna geen publieke aandacht voor de
besteding van deze gelden. Als er al controle is over wat er met dit geld
gebeurt, dan gaat deze vrijwel geheel aan het parlement voorbij. Volgens
veel Nederlandse maatschappelijke organisaties is er voldoende reden voor
kritisch debat, meer openheid en meer democratische controle over het beleid
van de Nederlandse regering m.b.t. deze multilaterale financiële
instellingen. Daarvoor werken zij samen in het MFI informatieproject.

Both ENDS nodigt u namens deze organisaties uit om op de vierde woensdag van
de maand in een politiek café mee te praten over: wat doen multilaterale
financiële instellingen met Nederlands geld?


Meer informatie: www.bothends.org

 _____


Café Dudok bevindt zich tegenover de Tweede Kamer. Van Den Haag CS met tram
2,3 of 6 (halte Centrum). Van Den Haag HS met tram 1,9 of 16 (halte
Spui-stadhuis), in dezelfde richting doorlopen naar Dudok.

Deze informatie wordt u toegestuurd door het MFI Informatiecentrum van Both
ENDS, e-mail: mfi {AT} bothends.org <mailto:mfi {AT} bothends.org> , telefoon:
020-6230823. Indien u uzelf aan wilt melden voor deze mailings, uw

----- Original Message ----- 
From: "Geert Lovink [c]" <geert {AT} xs4all.nl>
To: <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Monday, August 22, 2005 1:35 PM
Subject: [Nettime-nl] Fill the Gap III: 3 November 2005 [u]


> 3 november: Fill-the-Gap III - Vooraankondiging
>
> Voor de derde maal presenteren Hivos, Oneworld Nederland
> <http://www.oneworld.nl>en IICD <http://www.iicd.org> 'Fill-the-Gap!'.
> Aan de hand van prikkelende stellingen zullen interessante
> gastsprekers - en het publiek - onder meer met elkaar discussiëren of
> het recht op informatie ook echt een mensenrecht is, en in hoeverre
> e-governance nu daadwerkelijk bijdraagt tot democratie. Daarnaast
> kunnen bezoekers kijken, luisteren én ervaren wat de 'Information
> Society' in de praktijk betekent op de 'ICT4D beurs'. Fill the Gap III
> vindt plaats op donderdagmiddag 3 november 2005 in het Museum voor
> Communicatie te Den Haag. De registratie begint vanaf september.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).