www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht Kunstfort
Kunstfort, Marcel van Kerkvoorde on Sat, 27 Aug 2005 14:57:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht Kunstfort


Persbericht

betekenis geven tegen wil en dank
MONUMENT; met Guy Bahir (ISR), Loes Heebink (NL, Laurent Liefooghe (B) en Antonis Pittas (GR); MONUMENT van zondag 4 september t/m 6 november 2005 in Kunstfort bij Vijfhuizen.


Het uitroepen van een object tot monument geeft betekenis aan een plek en voegt een context toe. Wat maakt een object tot monument en wie bepaalt dat of wordt de betekenis je tegen wil en dank opgedrongen? Wie en waarom beslist men om ergens een monument te plaatsen. Hoe dwingend is die nieuwe context en welke verantwoordelijkheden volgen hieruit?

In deze tentoonstelling tonen vier kunstenaar werken die het begrip monument belichten. Zij namen dit begrip als uitgangspunt voor hun onderzoeks/werkperiode op het Kunstfort. Het Kunstfort is als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een UNESCO monument en is onderdeel van het werelderfgoed.
De kunstenaars
De selectie van de kunstenaars is gedaan door het Kunstfort op advies van o.a. Koen Brams (van Eijckacademie, Maastricht) en Jos Houweling (Sandberginstituut, Amsterdam).


De projectateliers
De kunstenaars zijn uitgenodigd voor een werkperiode van juli t/m september 2005.. Voor de werkperiode is gezocht naar een afgewogen combinatie van kunstenaars allen werken vanuit het gemeenschappelijke vertrekpunt. Het is de bedoeling dat hiermee een dialoog en wisselwerking ontstaat tussen de verschillende deelnemers. De kunstenaars logeren in de gastenverblijven van het Kunstfort.


Kunstfort bij Vijfhuizen is een nieuw centrum voor actuele kunst. Het gerestaureerde Fort bij Vijfhuizen dat deel uitmaakt van het UNESCO monument, de stelling van Amsterdam, is in mei 2005 in gebruik genomen. Het Kunstfort omvat een tentoonstellingsgebied met expositieruimtes, ateliers, atelierwoningen en een restaurant. Het project is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door de Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen. Dit is de tweede tentoonstelling

HET MONUMENT; 4 september t/m 6 november 2005 in het Kunstfort bij Vijfhuizen. De opening is op zaterdag 3 september 2005 om 16.00 uur. Kunstfort bij Vijfhuizen, Spieringweg 613 2141 EB Vijfhuizen. Vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, entree vrij www.kunstfort.nl.

Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)
Meer gedetailleerde en achtergrondinformatie over de vier kunstenaars vindt u op de website: www.kunstfort.nl. Daar zijn ook foto’s van de tentoonstelling te downloaden en kunstwerken te bekijken.
Voor meer informatie neem contact op met: 023-5640426 (Marcel van Kerkvoorde)


Korte toelichting op de werken

Guy Bahir
Langzamerhand laat Bahir op een van de omwallingen en aan de waterkant van het Kunstfort een installatie ontstaan. Hij sleept materiaal aan, vindt objecten op het terrein en bouwt langzamerhand aan een wonderlijke plek. Een avontuur van associaties, concentratie en ontdekken, wegnemen en verplaatsen.
Welke kwaliteit maakt een monument tot monument?, vraag Bahir zich af. Groot, kolosaal, monumentaal, maar wat is grootsheid? Wie ziet de grootsheid in Britney Spears wanneer je haar een cheap bimbo vindt? En Shaquille O’Neal? Hij is huge, maar hij oogt toch wat iel naast een dinosaurus. Is grootsheid of grootte wel een kwaliteit?
Bahir stelt dat een monument een fysieke manifestatie van afwezigheid kan zijn. En die kwaliteit wil hij ons laten zien. Hij maakt een plek waar basisbehoeften van een mens aanwezig zijn. Waar hij kookt, eventueel slaapt. Beelden installeert. Waar de creatieve energie de plek laat sidderen.
En diegenen die de expositie zien, die zien aanwezigheid, dit monument, deze ervaring daar waar iemand gewerkt heeft. Diegene zal afwezig zijn, een manifestatie van afwezigheid.


Loes Heebink
Gebouwen met een ziel, een verleden, hebben een eigen atmosfeer, anders dan nieuwe huizen of gebouwen waarin die geschiedenis nog geschreven moet worden. Een atmosfeer die associaties oproept vanuit een eigen referentiekader en uitnodigt te onderzoeken wat er zich afgespeeld heeft.
Kunstfort Vijfhuizen als een onderdeel van de Stelling van Amsterdam heeft een verleden verbonden met oorlogen. Het verhaal van de neergeschoten 19-jarige geallieerde piloot wiens vliegtuig in de slotgracht neergestort is, raakt een thematiek in Heebinks werk nl. Caidos del cielo (zij die uit de hemel gevallen zijn) en waarmee zij in een van de catacombeachtige ruimten van het Fort een video-installatie maakt. Ook de reactie van de bevolking die de piloot in de Genieloods in een bloemen zee opbaarde en zo hun protest tegen de bezetters een vorm gaven, zal onderdeel uitmaken van de installatie “Hemelbestormers”. Het zal een monument worden ter nagedachtenis aan Sgt.Allen Stevens, maar ook voor alle jonge mensen die de vrijheid van het luchtruim voelen als macht hebben over de wereld en het leven.


Laurent Liefooghe
Liefooghe gebruikt de werkperiode in het Kunstfort om een relatie aan te gaan met het gebouw, het monument. Onderzoekend, aftastend gebruikt hij zijn werkperiode om ons deelgenoot te maken van zijn relatie met het gebouw, het fort. Zijn werk zullen wij terugvinden in zijn atelier, de poterne (de verbindingsgang tussen het voor en achterfort) en zijn gastenverblijf. Het werk zal een verbinding leggen en hij zal zich uitspreken, in een video en in verschillende installatie. Een totaalinstallatie die het fort omvat.


Antonis Pitas
Pitas werk is aan de ene kant een architectonisch constructie die hij maakt in zijn atelier. Hij maakt gebruik van materialen, papieren, presentatiewijzen die gebruikt worden door architecten. Daarnaast zal de toeschouwer geconfronteerd worden met Pitas moeder. Zij wordt ons getoond via twee flatscreens waarin ze geinterviewd wordt door Pitas. Hij laat haar een vreselijke gebeurtenis uit haar jeugd herbeleven. In deze confrontatie tussen moeder en zoon richt Pitas een monument op voor zijn moeder.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).