www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] geld voor creativiteit centraal thema op 5e ACX netwerkavon
Geert Lovink on Tue, 18 Apr 2006 11:16:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] geld voor creativiteit centraal thema op 5e ACX netwerkavond


MONEY TALKS
Geld voor creativiteit centraal thema op 5e ACX netwerkavond
Maandag 24 april 2006
18:00-22:30 uur
Beurs van Berlage
Beursplein 5, Amsterdam

De Amsterdam Creativity Exchange (ACX), het Amsterdamse platform voor
creatieven en ondernemers, stelt op 24 april onder de naam 'Money Talks' hét
heikele punt voor creatief Amsterdam centraal, namelijk geld. De creatieve
industrie is een economische speerpunt in Amsterdam, maar de financiering is
een probleem. Creativiteit is geld waard, maar creatieve bedrijvigheid is
een nieuw fenomeen dat om een andere kijk op geld vraagt. In een elftal
workshops denken creatieve ondernemers samen met o.a. banken en private
financiers over het ondernemen met creatieve ideeën. Ideeën die variëren van
sport als waardecreator voor het Olympisch Gebied, de koppeling tussen
business en modetalent, tot de Bank van de Toekomst of het concept van een
Poldermoskee.


In de 21e eeuw moeten we het in Nederland hebben van onze creativiteit om
economische waarde toe te voegen. De creatieve industrie is in dit kader een
van de sterkste troeven van Nederland en in het bijzonder van Amsterdam.
Design, mode, film, nieuwe media, entertainment, architectuur, games: ze
dragen in toenemende mate bij aan economische groei en werkgelegenheid.
Bovendien is Amsterdam de enige stad in Nederland waar de creatieve
industrie ook verantwoordelijk is voor groei van werkgelegenheid in andere
sectoren. Daarnaast is de creatieve industrie belangrijk voor het sociale,
culturele en economische klimaat in Amsterdam.


Vroeg of laat komt echter ook bij de creatieve industrie de geldvraag aan de
orde. Bij het businessplan van de creatieve starter, bij het vermarkten van
nieuwe producten of bij het creëren van de juiste economische context voor
de ontwikkeling van Amsterdam als creatieve stad. En dan bestaan er
duidelijke knelpunten die specifiek zijn voor deze sector, zoals uit
onderzoek* blijkt. Enkele knelpunten:


- Starters: Creatieve ondernemers zijn doorgaans zeer innovatief en
ondernemend, maar het ontbreekt hen vaak aan commercieel inzicht en
managementervaring omdat zij geen bedrijfseconomische achtergrond hebben.


- Financieringsplannen: Creatieve bedrijven genereren economische waarde
door het toevoegen van betekenis, identiteit of ervaringen aan producten en
diensten. Het is lastig te bepalen wat de klant bereid is daarvoor te
betalen. De ROI (Return on Investment) is daardoor moeilijk te bepalen.


- Netwerken: De creatieve industrie opereert sterk in netwerken, maar dat
zijn heel andere netwerken dan waarin bedrijven en de financiële wereld zich
bewegen.


- Spraakverwarring: Creatieven spreken een andere taal dan investeerders.

- Innovatieregelingen: Subsidies en financieringsregelingen voor innovatie
zijn slecht toegesneden op de creatieve industrie. Ze zijn
technologiegeoriënteerd, of gericht op culturele initiatieven zonder
commerciële doeleinden; ze gaan vergezeld van een overdaad aan
creativiteitsdodend papierwerk en ze zijn vaak te versnipperd naar
deelgebieden.


Peik Suyling, voorzitter van de ACX over Money Talks: 'De ACX is zelf al het
netwerk waar de creatieve industrie, bedrijven en de financiële wereld met
elkaar in contact komen. En we laten hen op 24 april met een 11-tal
workshops ook kennis maken met elkaars denkwereld. In elk van deze workshops
staat een geldvraag centraal. Wat het voor iedereen moet opleveren, is
nieuwe inzichten en connecties omdat het bijeenbrengen van de werelden van
creatieven en geld cruciaal is voor de ontwikkeling van Amsterdam als
creatieve stad.'


MONEY TALKS
5e ACX netwerkavond
Maandag 24 april 2006, 18:00-22:30 uur
Start programma: 18:30 uur. Tijdens de pauze wordt een maaltijd geserveerd.
Locatie: Beurs van Berlage, Beursplein 5, Amsterdam


Contact
Amsterdam Creativity Exchange
Peik Suyling, voorzitter
Donker Curtiusstraat 7, unit 402
1051 JL Amsterdam
020-486 26 30 / 06-22 42 30 14
info {AT} acx.nu
http://www.acx.nu/

______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).