www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht NMO TV Documentaire
alfred on Fri, 28 Apr 2006 11:03:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht NMO TV Documentaire


PERSBERICHT

De NMO presenteert de documentaire:

Een nobele strijd

Uitzending op 30-04-2006 van 12.00 uur tot 12.30 uur via Nederland 1.
Herhaling op 06-05-2006 van 10.30 uur tot 11.00 uur via Nederland 1.

Een nobele strijd is een filmisch portret over Amina Wadud gemaakt door de
Nederlands/Iraanse regisseuse Elli Safari in opdracht van de NMO.

Amina Wadud (VS, 1952) is hoogleraar Islamstudies aan de Virginia
Commonwealth University in Richmond, Virginia. Ze behaalde haar
doctorsgraad aan de Universiteit van Michigan en studeerde daarvoor
Arabisch aan de American University in Cairo (Egypte), de Universiteit van
Cairo en de al-Azhar Universiteit. Van 1989 tot 1992 was ze verbonden aan
de International Islamic University in Maleisië. Ze heeft zich
gespecialiseerd in gender en exegese van de koran, waarover ze een boek
publiceerde: Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a Woman's
Perspective ( in 2004 in het Nederlandse uitgegeven).

De Koran is een authentieke tekst, waardoor het soms behoorlijk lastig is
bepaalde passages vanuit een bepaald perspectief te benaderen,
bijvoorbeeld het perspectief van de vrouw. Deze kijk op de islam kent
zelfs een lange geschiedenis, maar heeft de laatste decennia zeer aan
invloed gewonnen. Zo is er de Pakistaanse onderzoekster en
mensenrechtenactivist Riffat Hassan die, zich baserend op de Koran, een
thematisch overzicht heeft gemaakt van mensen/vrouwenrechten met de
daarbij horende passages uit de Koran. Ook de Saoedi-Arabische Fatima
Naseef geeft een alternatieve lezing op de Koran, evenals docente en
onderzoekster Islamitische Studies Amina Wadud. Vrijdag 18 maart 2005 ging
Wadud zelfs voor in het gebed in Synod House, Manhattan, New York City.
Volgens sommigen een ongehoorde brutaliteit, maar volgens anderen een
teken van ongekende moed. Een maand later kwam Wadud op uitnodiging van de
faculteit filosofie van de UvA naar Nederland om een lezing te geven over
feminisme in de islam, waarbij haar boek De koran en de vrouw: Herlezing
van een heilige tekst vanuit een feministisch perspectief als uitgangspunt
werd genomen. De NMO maakte een portret van Dr. Amina Wadud. Wie is deze
vrouw, waarom bekeerde ze zich tot de islam en wat inspireerde haar tot
het schrijven van haar boek?

De NMO sluit haar wekelijkse uitzending altijd af met de heilige koran.
Religieuze en spirituele afsluiting waarin het woord van de koran wordt
gereciteerd.
In deze aflevering: hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 18.

Uitzending op 30-04-2006 van 12.30 uur tot 12.33 uur via Nederland 1.
Herhaling op 06-05-2006 van 10.30 uur tot 11.03 uur via Nederland 1.

Noot voor de redactie!
Heeft u meer vragen? Bel dan met de NMO Tel. 035 - 62 52 900
email: info {AT} nmo.nl of bezoek onze website: www.nmo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).