www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 'Amsterdam verwaarloost multimediaklimaat' (Modified by Gee
Pieter Boeder on Fri, 28 Apr 2006 11:26:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'Amsterdam verwaarloost multimediaklimaat' (Modified by Geert Lovink)


'Amsterdam verwaarloost multimediaklimaat'

AMSTERDAM - De regio Groot-Amsterdam loopt het risico
zijn internationale voorhoedepositie kwijt te raken op
het gebied van nieuwe media en de creatieve industrie.

De gezapigheid waarmee de regio zijn aantrekkelijke
culturele klimaat verwaarloost, vormt een van de
bedreigingen.

Deze waarschuwing geeft de Amsterdamse hoogleraar
natuurkunde Walter Hoogland in zijn gisteren
verschenen rapport Ict en nieuwe media Amsterdam.

Een ander ernstig probleem voor de ict-industrie is
het oplopende tekort aan werknemers met kennis van
natuur en techniek.

De geringe belangstelling van studenten voor exacte
studies holt de traditioneel sterke positie van
Nederland op ict-gebied uit, voorziet de hoogleraar.

Amsterdam staat overigens internationaal nog steeds in
de voorhoede op het gebied van ict, nieuwe media en de
creatieve industrie, stelt het rapport vast.

De regio-Amsterdam beslaat meer dan de hoofdstad:
inclusief de ict-steden Almere, Hilversum en Utrecht
werken er 57.800 mensen in de creatieve industrie in
'de noordvleugel' van de Randstad.

De regio moet veel meer energie steken in
internationale marketing om zijn multimedia-industrie
aan te prijzen. Het creatieve imago van het gebied
moet beter uitgebuit worden, liefst onder de merknaam
Amsterdam, stelt het rapport.

Het is de vraag of Amsterdam zijn gunstige positie op
eigen kracht kan handhaven. Misschien moet
samenwerking gezocht worden met ict-steden in Engeland
of Scandinavië, denkt de hoogleraar.

De sterke positie op het terrein van kunst, cultuur en
media 'rechtvaardigt de vestiging van een multimedia
topinstituut', aldus Hoogland. ''Een dergelijk
instituut moet in staat zijn internationaal toptalent
aan te trekken.''

De creatieve industrie van Groot-Amsterdam mag dan
kansrijk zijn, een probleem blijft dat zij te weinig
economisch en maatschappelijk rendabele toepassingen
voortbrengt. Via 'gerichte actie' moet het commerciële
besef verbeteren.

Of dat lukt, is nog maar de vraag, gezien het typisch
Nederlandse gebrek aan ondernemersmentaliteit.
Nederland is één van de belangrijkste knooppunten van
het internet-dataverkeer in de wereld, maar weet die
positie niet goed te vertalen naar economisch
rendement, stelt de onderzoeker vast.

De ict-industrie kan volgens Hoogland profiteren van
twee snel opkomende groeigebieden: computerspellen en
computersimulaties (bijvoorbeeld voor
pilotentrainingen en medische onderzoek). Utrecht is
al in dit gat in de markt gesprongen.

Het rapport kraakt nog enkele harde noten, zoals het
gebrek aan regie bij de vele opleidingen die op
ict-gebied worden aangeboden. Daar mag wel eens een
kritische analyse plaats hebben, om 'onnodige en tot
inefficiëntie leidende concurrentie te voorkomen'.

Bovendien is met spoed een opwaardering nodig van het
imago van het vmbo en mbo-onderwijs. Deze
beroepsopleidingen moeten meer aandacht geven aan ict
in hun lessen.

De sterke verwevenheid van ict met vrijwel alle
sectoren van de maatschappij maakt het gewenst
ict-vaardigheden nadrukkelijk tot onderdeel te maken
van deze opleidingen, bepleit Hoogland.

© Het Parool, 27-04-2006

http://www.parool.nl/nieuws/2006/APR/27/eco2.html


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).