www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 3: protest-zangers, sprekers en an
nieuwsbriefspreeksteen on Mon, 26 Jun 2006 13:22:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 3: protest-zangers, sprekers en ander Spreeksteennieuws


Nieuwsbrief Spreeksteen

Inhoud:

1. zondag 25 juni spreeksteen
2. zondag 30 juli spreeksteen
3. zondag 24 september spreeksteen
4. spreeksteen TV
5. stagiaire
6. webcam
7. overig

Er is altijd veel nieuws te vertellen over het Spreeksteen-initiatief
zoals u ook nu weer kunt lezen. Er wordt weer hard gewerkt om
sprekers naar de Spreeksteen te krijgen en daar zullen we u de
komende tijd vaker kort maar duidelijk over berichten. We hebben er
nu alvast drie voor u geregeld.

1. Zondag 25 juni aanstaande o.a. op de Spreeksteen

Harry Loco komt met zijn gitaar vanuit Assen naar de Spreeksteen.
Niet dat het zijn enige goede eigenschap is, maar Harry is Neerlands
laatste 'Protest-zanger'. Hij klaagt presidenten aan, roept oorlogen
tot een halt en roept u op u uw snelheid te matigen als er mensen
langs de weg werken en dat alles met een hammondorgel van een stem.

Zie http://www.legaldownload.net/dotNet/shop.php?a=1443

Natuurlijk komen er nog andere sprekers en debaters. De Spreeksteen
staat natuurlijk open voor iedereen!

2. Zondag 30 juli dichterbij dan je denkt

Mei Li Vos, de oprichtster van een nieuwe vakbond, de AVV, heeft
toegezegd een betoog of pleidooi te komen houden. Haar betoog zal
ongetwijfeld gaan over nut en noodzaak van haar initiatief. Dat er over
de rol van vakbonden in Nederland veel en fel gediscussieerd kan worden
zullen velen van u wel weten. Wij presenteren u graag deze nieuwe weg,
in de persoon van Mei Li Vos.

Zie http://www.alternatiefvoorvakbond.nl

3. Zondag 24 september, revange van een volksvertegenwoordiger

In een der eerste Spreeksteenzondagmiddag debatten, trad John Leerdam
ook al op als spreker. Wij waren hem zeer dankbaar voor zijn komst.
Er was een goede opkomst. Hij was toen zelf wat minder tevreden over
zijn rol in het daarop volgende debat. Het was warm, het debat was
fel en het publiek taaier, dichterbij en beter van de tongriem
gesneden dan hij had verwacht, of dan gemiddeld het geval is. Het
concept van de Spreeksteen stond hem zeker aan en hij beloofde,
ondanks of dankzij dat lastige spervuur-uurtje, om nog eens terug te
komen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze op 24
september. Leer uw volksvertegenwoordiger en zijn plannen en
standpunten kennen en kom langs...

4. Spreeksteen TV

Er wordt hard aan gewerkt met te weinig mensen. Gezocht wordt naar
cameramensen, editors, stagiairs, geldschieters en publiciteit.

Later meer hierover. Over de uitzendtijden krijgt u hoe dan ook
bericht en wellicht eerder nog een voorproefje. Bent u geïnteresseerd
in adverteren, sponsoring van het programma of ondersteuning van onze
doelstellingen door diensten van ons af te nemen of weet u anderen
die dat kunnen zijn? Neemt u vooral contact op met ons voor een
viewing of een gesprek.

5. Stagiaire

Eindelijk is er hulp voor Spreeksteen. Over is het eenzame geploeter.
De eerste resultaten komen er aan (meer sprekers, betere ordening van
zaken en elke dag aan het werk om alle projecten en haar onderzoek
rond te krijgen).

6. Webcam

Dat het een uniek project is klinkt goed en dat is het ook, maar het
betekent ook dat het wiel uitgevonden moet worden bij elke stap. De
vergunning is er nog steeds, de kabels liggen nog steeds in de grond
en de apparatuur is aangekocht. Op dit moment wordt er getest,
gevloekt en geprutst om alles met alles te laten praten. Het einde is
nabij, wellicht binnen enkele weken het goede nieuws en de eerste
beelden.

Kijk naar de demo op http://www.spreeksteen.nl/promo/momenten.html
Dit is een niet-interactief filmpje van drie pagina's in een loop.
Kijken, niet klikken dus :).

7. Overig

-	Er zijn nog steeds mooie T-shirts van Spreeksteen die u kunt
kopen om ons financieel te steunen, omdat u het een mooi shirt vindt
(en gelijk heeft u!) of omdat u de doelstellingen volledig
ondersteunt en die letterlijk wilt (uit)dragen.

-	Er staat een Lesprogramma on-line, die eenieder, maar vooral
leraren en leerlingen, gratis kan downloaden en waaraan eenieder mee
kan werken ter verbetering. Het betreft een Lesprogramma over het
belang van grondrechten, debat en openbaar spreken. Het probeert een
lacune te vullen in het Nederlandse onderwijs: debat-technieken,
onderwijs in democratische waarden en het belang van felle discussie,
het leren verdedigen van impopulaire standpunten en het nadenken over
grondrechten. Zie http://www.spreeksteen.nl/Lesprogramma

- 	Kom vooral een keer langs op een zondagmiddag rond 13.30 uur
bij de Spreeksteen. Publiek en sprekers zijn essentieel voor het
initiatief en ondanks dat er vaak een aardige opkomst is, kan het
altijd beter. Sprekers kunnen een aankondiging krijgen op de site.

Hopelijk tot (een) zondagmiddag en een vrijmoedige groet namens de stichting,

Bart de Groot

_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen {AT} spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).