www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Van Open Source naar Open Kennis | zo 3 sep / 15.00 uur
richard de boer on Wed, 30 Aug 2006 13:32:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Van Open Source naar Open Kennis | zo 3 sep / 15.00 uur


Aankondiging: De Balie, zo 03 sep / 15.00 uur

Het publieke verlangen - Van Open Source naar Open Kennis
Discussie over de publieke toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis.


http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=56179

In een kenniseconomie en netwerksamenleving is de vrije toegang tot informatie en kennis onontbeerlijk voor een vruchtbare ontwikkeling van de publieke cultuur. Terwijl het delen van kennis en informatie wereldwijd technologisch meer dan ooit mogelijk is, wordt waardevolle kennis juist toenemend vergrendeld achter onneembare auteursrechtclausules en in de besloten kring van onderzoekers en hun opdrachtgevers. Maar als kennis niet circuleert, wordt zij ook steeds minder kritisch getoetst en bereikt zij nauwelijks de samenleving.

Daarom wordt op diverse plekken actief nagedacht over alternatieven voor deze praktijk waarvan de beslotenheid eerder regel dan uitzondering vormt. Een belangrijke inspiratiebron is de open source- beweging uit de wereld van softwareontwikkeling. Door samen te werken, taken te verdelen en steeds voort te bouwen op elkaars resultaten is hier een alternatief voor het industriële model ontstaan dat tot lagere prijzen en veel grotere toegankelijkheid van tal van diensten en producten heeft geleid. De collectief geschreven en onderhouden online encyclopedie Wikipedia is een bekend voorbeeld van dit 'open kennis'-principe.

Deze ontwikkeling geeft een enorme impuls aan de discussie over publieke toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis in het algemeen, voor niet-specialisten en belangengroeperingen, maar ook internationaal voor mensen in landen die deze kennis vaak bitter hard nodig hebben, maar zich er slechts mondjesmaat toegang toe kunnen verschaffen. Het roept tegelijk veel vragen op: Hoe functioneert zo’n open kennissysteem? Hoe wordt het gefinancierd? Hoe kan de duurzaamheid van diverse open kennisinitiatieven worden vergroot? Hebben de principes van open source, Creative Commons en Wikipedia invloed op de publieke cultuur?

Een discussie met:

* Saul Albert (kunstenaar en schrijver in Londen, maakt deel uit van het project The People Speak dat in zijn concepten en groepswerken (bv. Talkaoke, Distributed Library) speelt met het idee van gedemocratiseerde media),

* Ronald Beelaard (Wikimedia Nederland, kwam via zijn bestuursfunctie bij een bibliotheek bij Wikipedia terecht en is één van de moderatoren van de Nederlandse Wikipedia),

* Sebastian Lütgert (kunstenaar en programmeur uit Berlijn wiens internetprojecten zoals ROLUX, textz.com en Pirate Cinema vaak verband houden met het vrij beschikbaar maken van kennis en informatie en het doorbreken van intellectueel eigendomsrecht. Lütgert raakte in 2004 verzeild in een absurde rechtsgang wegens het online publiceren van teksten van Adorno),

* Paul Keller (Creative Commons Nederland, leidt het Public Domain Programma van Waag Society en is een actief lid van het Europese noborder netwerk).

Locatie | De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Datum | zondag 3 september 2006
Aanvang | 15.00 uur
Entree | vrije toegang, reserveren verplicht
Voertaal | Engels
URL | http://www.debalie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).