www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vragen en gedachten over Picnic/Cross Media Week. WAS: lobb
Bjorn Wijers on Wed, 30 Aug 2006 20:29:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vragen en gedachten over Picnic/Cross Media Week. WAS: lobby uit de UK om Amsterdam te bezoeken...


Beste Nettimers,

Naar aanleiding van het mailtje van Femke ben ik ook nog eens gaan nadenken over de Picnic, want waarom vind ik het vreemd dat er subsidie is toegekend? Ik heb de informatie over de Picnic eens op een rijtje gezet en wil met deze email mijn gedachten omtrent de Picnic met jullie delen.

Daarbij heb ik gebruik gemaakt van van het artikel 'Financiën rond voor creatieve week' van Michiel Couzy in Parool van 13 juni, de Picnic website (www.crossmediaweek.org) en het mailtje wat Femke doorstuurde (http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0608/msg00053.html).

Het artikel start met een intro waarin wordt aangegeven dat de Cross Media Week van start gaat met 1,6 miljoen euro en een verwachting van 5000 duizend bezoekers.

'...start met een budget van 1,6 miljoen euro. De organisatie van het evenement voor de creatieve industrie verwacht vijfduizend bezoekers...'

Daarna gaat het artikel in op de opbouw van dit budget.

'De gemeente Amsterdam draagt 445.000 euro bij, het ministerie van Economische Zaken doet daar nog een subsidie van circa 350.000 bovenop. De overige acht ton komt van het bedrijfsleven...'

Als we deze informatie nu combineren met de entree prijzen (voor het gehele evenement) zoals vermeldt op de Picnic site (www.crossmediaweek.org/?id=9):

'INDUSTRY ASSOCIATIONS AND NON-PROFIT NETWORK PARTNERS: event pass for EURO 500 plus vat'

'NORMAL REGISTRATION: EURO 750 plus VAT'

En de informatie zoals die in Femke d'r email wordt genoemd:

'Om de volledige conferentie bij te wonen hebben we een aanbieding voor studenten van € 200,00'

Combineren we dit met de (op dit moment) beschikbare informatie over het programma dan zien we dat er een avond (http://crossmediaweek.org/?id=51) beschikbaar is waarop het algemene publiek welkom is en drie dagen (http://crossmediaweek.org/?id=40) waarop de Picnic toegankelijk is voor de betalende bezoekers . We hebben nu vrij veel 'droge' cijfers, maar als we nu eens met deze cijfers gaan spelen.


-- Gedachten experiment I --

Dit gaat uit van een vrij positieve benadering waarbij er vrij veel betalende bezoekers zijn.

- Stel dat de organisatie een beetje te optimistisch is en dat er van de 5000 verwachte bezoekers maar 75% aanwezig is en betaald. Dat zijn dan 3750 (betalende) bezoekers.

- Stel dat we als entree prijs een gemiddelde hanteren van 480 euro excl BTW

Dan zou dit resulteren in 1,8 miljoen euro aan inkomsten van de entree.

- Stel nu dat we dit combineren met de investering van het bedrijfsleven van 8 ton

Dan zou dit resulteren in 1.800.000 + 800.000 =  2.600.000 euro

- Stel dat we dit nu wederom combineren nu met de subsidie van EZ en de Gemeente Amsterdam van 795.000 euro

Dan resulteert dit in een totaal bedrag van 2.600.000 + 795.000 = 3.395.000 euro oftwel bijna 3,4 miljoen euro.


-- Gedachten experiment II --

Dit gaat uit van een veel minder positieve benadering waarbij er vrijwel geen betalende bezoekers zijn.

- Stel dat de organisatie een veel te optimistisch is en dat er van de 5000 verwachte bezoekers maar 10% aanwezig is en betaald. Dat zijn dan 500 (betalende) bezoekers.

- Stel dat we als entree prijs een gemiddelde hanteren van 480 euro excl BTW

Dan zou dit resulteren in 240.000 euro aan inkomsten van de entree.

- Stel nu dat we dit combineren met de investering van het bedrijfsleven van 8 ton

Dan zou dit resulteren in 240.000 + 800.000 =  1.040.000 euro

- Stel dat we dit nu wederom combineren nu met de subsidie van EZ en de Gemeente Amsterdam van 795.000 euro

Dan resulteert dit in een totaal bedrag van 1.040.000 + 795.000 = 1.835.000 euro oftwel meer dan 1,8 miljoen euro.


== Bovenstaande experimenten roepen bij mij enkele vragen op ==

- Waarom zouden de lokale en nationale overheid een evenement sponsoren met bijna 8 ton als dit evenement zonder deze subsidie verstrekking in deze experimenten respectievelijk 1,8 miljoen of 1,04 euro zelfstandig kan opbrengen?

- Waarom subsidieert de nationale en lokale overheid een evenement wat voor het merendeel niet publiek toegankelijk is?

- Wat zouden de kosten zijn als het budget al in de miljoenen loopt?


NB:

In het stuk van Couzy wordt ook nog een citaat aangehaald:

''We willen een evenement neerzetten dat toegankelijk is voor de hele creatieve industrie. Niet alleen voor het establishment, maar ook voor jong talent en nieuwe bedrijven. Uiteindelijk moet dit uitgroeien tot de meest vernieuwende week voor media, entertainment en technologie.''

Ondanks dat het niet expliciet wordt genoemd lijkt dit citaat van de organisatie te komen. Als dit inderdaad correct is dan heb ik nog een vraag:

- welke jonge talenten en nieuwe bedrijven de mogelijkheid hebben om een entree prijs van 750 euro te betalen?

grtz
BjornW
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).